Cyngor y Dref


Croeso  gan  Y  Maer
(Y Cyng. Mike Bird)

Fe hoffwn groesawu'r ymwelwyr i  gyd  i wefan  Cyngor Tref Abergele. Fe fydd honno, gobeithio, yn ffynhonnell werthfawr o wybodaeth am Gyngor Tref Abergele a'n cymuned yn gyffredinol..
Mwy

Abergele


Arolwg Cynllun Lleoedd Abergele
Mae Cynllun Lleoedd Abergele yn bwriadu gosod arwyddion dros dro i gerddwyr dros yr wythnosau nesaf. Bydd yr arwyddion dros dro o gymorth i ni gynllunio ar gyfer gosod arwyddion parhaol yn y dyfodol. Cyn i ni osod yr arwyddion, byddem yn ddiolchgar petaech yn treulio ychydig funudau yn llenwi'r arolwg byr hwn am sut rydych yn defnyddio canol tref Abergele, y Parciau ac ardal Pensarn. - Cliciwch yma

Newyddion

Carnifal Abergele
Dydd Sadwrn Gorffennaf 14eg

Cliciwch yma i weld y poster

Mwy

Rhestr y Meirw Ryfel Byd Cyntaf

Cyngor Tref Abergele Town Council

(Saesneg yn unig...)

For the Centenary of the end of WW1 next year, Abergele Town Council is considering adding the names to the Cenotaph which have been missing since its installation.
If you have a relative who was from Abergele or who was conscripted from Abergele, who died in battle and their name is missing from the Memorial please contact
the Town Hall as soon as possible in order that the name can be verified against War Office Records and included in the list.
The following is a list of the fallen whose names are on the Cenotaph at St Michael’s Church Abergele (Please check the whole list): click here

   

Cyfeirlyfr y Dref 17/18

Town Guide 17-18

Lleoliad


I weld Cyngor Tref Abergele mewn map mwy

Cysylltu â Ni

Cyfeiriad: twitter
Cyngor Tref Abergele,
Ffordd Llanddulas,
Abergele
Conwy LL22 7BT
Ffôn: 01745 833242
Facs: 01745 833780
Ebost: info@abergele-towncouncil.co.uk

Bookmark and Share