Cyngor y Dref


Croeso gan Y Maer
(Y Cyng. Shirley Jones-Roberts)

Fe hoffwn groesawu'r ymwelwyr i  gyd  i wefan  Cyngor Tref Abergele. Fe fydd honno, gobeithio, yn ffynhonnell werthfawr o wybodaeth am Gyngor Tref Abergele a'n cymuned yn gyffredinol..
Mwy

Newyddion


Future Generations Report 2020 Feedback Conference

Fel y gwyddoch efallai, mae cynhyrchu Adroddiad Cenedlaethau'r Dyfodol yn un o fy nyletswyddau o dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol.

Mwy

Gwybodaeth i Ymwelwyr

Cyngor Tref Abergele Town Council


Canolfannau Croeso
Am fwy o wybodaeth neu gyngor cysylltwch ag un o'r canolfannau croeso lleol:

Llandudno
Adeilad y Llyfrgell
Stryd Mostyn
Ffôn: 01492 577577
E-bost: llandudnotic@conwy.gov.uk

Conwy
Adeiladau'r Castell
Ffôn: 01492 592248
E-bost: conwytic@conwy.gov.uk

Canolfan Groeso'r Rhyl
The Village, West Promenade, Rhyl
Denbighshire LL18 1HZ
Ffôn: 01745 344515, 01745 355068
Ffacs: 01745 342255
E-bost: rhyl.tic@denbighshire.gov.uk

Yn yr Adran yma :-

Cyfeirlyfr y Dref
Cerdded yn Abergele
Ymweld â Chymru
Ymweld â Phrydain


   

Cyfeirlyfr y Dref 19/20-21

Town Guide 19/20-21

Lleoliad


I weld Cyngor Tref Abergele mewn map mwy

Cysylltu â Ni

Cyfeiriad: twitter
Cyngor Tref Abergele,
Ffordd Llanddulas,
Abergele
Conwy LL22 7BT
Ffôn: 01745 833242
Facs: 01745 833780
Ebost: info@abergele-towncouncil.co.uk

Bookmark and Share