Cyngor y Dref


Croeso gan Y Maer
(Y Cyng. Shirley Jones-Roberts)

Fe hoffwn groesawu'r ymwelwyr i  gyd  i wefan  Cyngor Tref Abergele. Fe fydd honno, gobeithio, yn ffynhonnell werthfawr o wybodaeth am Gyngor Tref Abergele a'n cymuned yn gyffredinol..
Mwy

Abergele


Abergele Town Council are proud to announce that they have sponsored the Town Car Parks
(Saesneg yn unig ar gael)
Abergele Town Council are proud to announce that they have sponsored the Town Car Parks to enable them to be free for the Community and Visitors until 31st March, 2021.

Mwy

Newyddion


Postcode Community Trust’s Community Grants – Round 1 (Saesneg yn unig...)
Applications will be accepted from across Great Britain for two weeks only, starting from 21 January 2020 ....

Mwy

Gwybodaeth i Ymwelwyr

Cyngor Tref Abergele Town Council


Canolfannau Croeso
Am fwy o wybodaeth neu gyngor cysylltwch ag un o'r canolfannau croeso lleol:

Llandudno
Adeilad y Llyfrgell
Stryd Mostyn
Ffôn: 01492 577577
E-bost: llandudnotic@conwy.gov.uk

Conwy
Adeiladau'r Castell
Ffôn: 01492 592248
E-bost: conwytic@conwy.gov.uk

Canolfan Groeso'r Rhyl
The Village, West Promenade, Rhyl
Denbighshire LL18 1HZ
Ffôn: 01745 344515, 01745 355068
Ffacs: 01745 342255
E-bost: rhyl.tic@denbighshire.gov.uk

Yn yr Adran yma :-

Cyfeirlyfr y Dref
Cerdded yn Abergele
Ymweld â Chymru
Ymweld â Phrydain


   

Cyfeirlyfr y Dref 19/20-21

Town Guide 19/20-21

Lleoliad


I weld Cyngor Tref Abergele mewn map mwy

Cysylltu â Ni

Cyfeiriad: twitter
Cyngor Tref Abergele,
Ffordd Llanddulas,
Abergele
Conwy LL22 7BT
Ffôn: 01745 833242
Facs: 01745 833780
Ebost: info@abergele-towncouncil.co.uk

Bookmark and Share