Cyngor y Dref


Croeso  gan  Y  Maer
(Y Cyng. Mike Bird)

Fe hoffwn groesawu'r ymwelwyr i  gyd  i wefan  Cyngor Tref Abergele. Fe fydd honno, gobeithio, yn ffynhonnell werthfawr o wybodaeth am Gyngor Tref Abergele a'n cymuned yn gyffredinol..
Mwy

Abergele


Gwybodaeth i ddod yn fuan....

Newyddion


Lleisiau Cymru i godi arian am hosbis a Dydd Dewi Sant
Bydd Dydd Gŵyl Dewi Sant, Ysbyty St Kentigern yn Llanelwy, yn cynnal cyngerdd dwyieithog 'Gwyl Dewi Sant' i ddathlu diwylliant Cerddorol Cymru.

Mwy

Llogi Ystafelloedd

Cyngor Tref Abergele Town Council

 

Cymraeg yn dod yn fuan ...

The Town Council has a number of rooms available for hire at the Town Hall and Council Offices, Llanddulas Road, Abergele
We have full disabled access and a disabled toilet

Summary of Fees & Charges - Applicable from 01/04/17 (reviewed annually)

Main Chamber
The Main Chamber is an attractive wood-panelled ex-Court room. It is available for hearings and meetings and can comfortably accommodate up to 60 persons. The Main Chamber has the benefit of Desktop Microphones and a Loop Hearing System
½ day or evening (up to 4 hours) £55, Full day £110

Room 4
The smaller court room can accommodate up to 25 persons for meetings.
½ day or evening (up to 4 hours) £44, Full day £88

Rooms 5 or 6
Two additional smaller rooms are also available, for meetings of up to 10 persons.
½ day or evening (up to 4 hours) £38.50, Full day £77

For more Fees and Charges - please click here

* All fees are inclusive of the cost of refreshments (please note on the booking form how many people refreshments will be required for)

Please click to download the terms and conditions of hire (general use) and/or booking form or contact the Town Hall to enquire about availability by e-mail at info@abergele-towncouncil.co.uk or by telephone on 01745 833242.

   

Cyfeirlyfr y Dref 17/18

Town Guide 17-18

Lleoliad


I weld Cyngor Tref Abergele mewn map mwy

Cysylltu â Ni

Cyfeiriad: twitter
Cyngor Tref Abergele,
Ffordd Llanddulas,
Abergele
Conwy LL22 7BT
Ffôn: 01745 833242
Facs: 01745 833780
Ebost: info@abergele-towncouncil.co.uk

Bookmark and Share