Cyngor y Dref


Croeso  gan  Y  Maer
(Y Cyng. Delyth MacRae)

Fe hoffwn groesawu'r ymwelwyr i  gyd  i wefan  Cyngor Tref Abergele. Fe fydd honno, gobeithio, yn ffynhonnell werthfawr o wybodaeth am Gyngor Tref Abergele a'n cymuned yn gyffredinol..
Mwy

Abergele


Arolwg Cynllun Lleoedd Abergele
Mae Cynllun Lleoedd Abergele yn bwriadu gosod arwyddion dros dro i gerddwyr dros yr wythnosau nesaf. Bydd yr arwyddion dros dro o gymorth i ni gynllunio ar gyfer gosod arwyddion parhaol yn y dyfodol. Cyn i ni osod yr arwyddion, byddem yn ddiolchgar petaech yn treulio ychydig funudau yn llenwi'r arolwg byr hwn am sut rydych yn defnyddio canol tref Abergele, y Parciau ac ardal Pensarn. - Cliciwch yma

Newyddion


Happy Easter to all the residents of Abergele
Please note that the Town Hall will be closed from 3pm on Thursday 29th March to 9am on Tuesday 3rd April. If you have any matters that require attention please contact your ward Councillor directly who’s details can be found under the Councillor section of this website. Apologies for any inconvenience this may cause.

Mwy

Cynllunio a Thrwyddedu

Cyngor Tref Abergele Town Council

Cymraeg yn dod yn fuan ...

Planning

The Town Council is a statutory consultee on planning applications for development taking place in the Abergele area. Copies of planning applications are received from Conwy County Borough Council and considered by the Council twice a month at its Ordinary and General Purposes & Planning Committee meetings. Please refer to the Agenda of the forthcoming meetings for details of the applications to be considered. Details of the applications considered at past meetings, including the comments of the Council, can be found in Schedule ‘A’ at the end of the Minutes.

It should be noted that it is Conwy County Borough Council who has the statutory power to decide planning applications, not the Town Council.

To view the weekly list of planning applications or fortnightly list of planning decisions, issued by the County Borough Council, click here.

For information and advice on making a planning application, or to download the application forms, click here.

Licensing

Under the terms of the Licensing Act 2003, the Town Council is not a statutory consultee and it can only submit representations on licensing matters when requested to do so by persons who live in the immediate vicinity of the premises to which the application relates. Notices must be displayed at the premises and published in the local press to inform neighbours that a licensing application has been submitted.


   

Cyfeirlyfr y Dref 17/18

Town Guide 17-18

Lleoliad


I weld Cyngor Tref Abergele mewn map mwy

Cysylltu â Ni

Cyfeiriad: twitter
Cyngor Tref Abergele,
Ffordd Llanddulas,
Abergele
Conwy LL22 7BT
Ffôn: 01745 833242
Facs: 01745 833780
Ebost: info@abergele-towncouncil.co.uk

Bookmark and Share