Cyngor y Dref


Croeso  gan  Y  Maer
(Y Cyng. Mike Bird)

Fe hoffwn groesawu'r ymwelwyr i  gyd  i wefan  Cyngor Tref Abergele. Fe fydd honno, gobeithio, yn ffynhonnell werthfawr o wybodaeth am Gyngor Tref Abergele a'n cymuned yn gyffredinol..
Mwy

Abergele


Gwybodaeth i ddod yn fuan....

Newyddion


Lleisiau Cymru i godi arian am hosbis a Dydd Dewi Sant
Bydd Dydd Gŵyl Dewi Sant, Ysbyty St Kentigern yn Llanelwy, yn cynnal cyngerdd dwyieithog 'Gwyl Dewi Sant' i ddathlu diwylliant Cerddorol Cymru.

Mwy

Cynllunio a Thrwyddedu

Cyngor Tref Abergele Town Council

Cymraeg yn dod yn fuan ...

Planning

The Town Council is a statutory consultee on planning applications for development taking place in the Abergele area. Copies of planning applications are received from Conwy County Borough Council and considered by the Council twice a month at its Ordinary and General Purposes & Planning Committee meetings. Please refer to the Agenda of the forthcoming meetings for details of the applications to be considered. Details of the applications considered at past meetings, including the comments of the Council, can be found in Schedule ‘A’ at the end of the Minutes.

It should be noted that it is Conwy County Borough Council who has the statutory power to decide planning applications, not the Town Council.

To view the weekly list of planning applications or fortnightly list of planning decisions, issued by the County Borough Council, click here.

For information and advice on making a planning application, or to download the application forms, click here.

Licensing

Under the terms of the Licensing Act 2003, the Town Council is not a statutory consultee and it can only submit representations on licensing matters when requested to do so by persons who live in the immediate vicinity of the premises to which the application relates. Notices must be displayed at the premises and published in the local press to inform neighbours that a licensing application has been submitted.


   

Cyfeirlyfr y Dref 17/18

Town Guide 17-18

Lleoliad


I weld Cyngor Tref Abergele mewn map mwy

Cysylltu â Ni

Cyfeiriad: twitter
Cyngor Tref Abergele,
Ffordd Llanddulas,
Abergele
Conwy LL22 7BT
Ffôn: 01745 833242
Facs: 01745 833780
Ebost: info@abergele-towncouncil.co.uk

Bookmark and Share