Cyngor y Dref


Croeso  gan  Y  Maer
(Y Cyng. Delyth MacRae)

Fe hoffwn groesawu'r ymwelwyr i  gyd  i wefan  Cyngor Tref Abergele. Fe fydd honno, gobeithio, yn ffynhonnell werthfawr o wybodaeth am Gyngor Tref Abergele a'n cymuned yn gyffredinol..
Mwy

Abergele


Fe ddarperir y wybodaeth ganlynol am Abergele:
Datganiad tystiolaeth
Cerdded yn Abergele
Hanes

Mwy

Newyddion


Hysbysiad Hawliau Etholwyr

Hysbysiad pennu dyddiad ar gyfer ymarfer hawliau etholwyr cyfrifon ar gyfer y flwyddyn ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2017

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Mwy

Newyddion

Hysbysiad Hawliau Etholwyr

Hysbysiad pennu dyddiad ar gyfer ymarfer hawliau etholwyr cyfrifon ar gyfer y flwyddyn ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2017

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Rhybudd Cyhoeddus

poster

Sedd Wag - Swydd Cynghorydd

Ward Pentre Mawr, Abergele

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Notice of co-option (Saesneg yn unig ar gael)

poster

The Town Council are seeking to fill the following seats in the community of Abergele. If you would like to be considered for co-option on to the Town Council please write to the Town Clerk at the address below by the 26th May 2017. If you would like to discuss the role of a Councillor on the Town Council please contact Mrs Mandy Evans Town Clerk on 01745 833242 or email Clerk@abergele-towncouncil.co.uk for further information. If more candidates than seats apply for the role, the Co-optees will be invited to the next Ordinary Meeting of the Council on the 1st June, 2017 for selection.

Click here for more information


Cerdded Spring Walks (Saesneg yn unig ar gael)

poster

The Cerdded Spring Walks programme is now available, please click on the link below:

http://www.cerddedconwywalks.org/

Or click here to download a copy


Easter Dragon Egg Hunt (Saesneg yn unig ar gael)

poster

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Free trees for schools & communities (Saesneg yn unig ar gael)

Woodland Trust

Click here for more information


Llanddulas a Rhyd-y-Foel yn Cofio (Saesneg yn unig ar gael)

poster

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Rhybudd Etholiad

poster

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Tragedy (Saesneg yn unig ar gael)

The Mayor’s Message

‘This council has heard of the terrible tragedy which has happened this afternoon in Abergele.
Council members would like to extend their thoughts and prayers to the family at this sad time.’

Rev Kate Johnson

We pray for those affected by the terrible accident today in Abergele. We especially pray for the woman who died and her family.
Almighty God, whose compassion we call upon to surround those in sadness and disbelief at what had taken place here in our beloved town of Abergele. Grant them your peace which passes all understanding because we ask this in the name of Jesus Christ, our Lord.

St Michael’s Church in Abergele will be open today for the community and all those who are affected by this tragedy.


Election Open Event (Saesneg yn unig...)

election leaflet

Many thanks to all who attended the Election Open Event at the Town Hall on Saturday 18th February. If you are considering standing for the Election in May please see the link below for information and guidance on the process. Nomination papers can be collected from the Town Hall, Abergele or from Conwy County Council Electoral Section on 01492 547000.

http://www.electoralcommission.org.uk/i-am-a/candidate-or-agent/parish-and-community-council-elections-in-wales


Have you ever thought of becoming a Town Councillor? (Saesneg yn unig...)

election leaflet

The Council are holding an open event on Saturday 18th February between 10am and 12 noon to provide an insight into the running of the Town Council. Come along and see if becoming a local Councillor is for you!

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Ty Gobaith (Saesneg yn unig...)

concert

Mrs. Ann Pritchard, representing Ty Gobaith, is pictured with the Mayor who presented her with a cheque for £830 on behalf of the Town Council, as funds raised at the recent Christmas Concert.


150 o flynyddoedd Ysgol Llansansior

concert

Mae Ysgol Llansansior yn dathlu 150 o flynyddoedd yn yr adeilad ac I ddechrau'r' dathliadau mi fydd Esgob Gregory yn cynnal Gwasanaeth arbennig yn yr Eglwys am 3 o'r gloch pnawn Sul 29ain o Ionawr. Bydd disgyblion a Chyn ddisgyblion yn cymeryd rhan. Bydd paned a cacen ar gael. Rhannwch gyda cyfeillion Ysgol ac os oes gennych hen luniau dewch a new. Am fwy o wybodaeth cysylltwch yr Ysgol , rhif ffon 01745833213


Water mains burst (Saesneg yn unig ar gael)

Please note that there is two water bursts on the mains into Abergele one on Market Street and the other on Water Street. The two sets a traffic lights in Abergele town centre will be turned off and temporary traffic lights to aid the flow of traffic. Water Street will also be closed with an emergency road closure during these works.


Lles Cymunedol Rhaglen Yr Abergele/Pensarn y Gaeaf 2017

poster

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Ymddiheuriad

poster

Mae Cyngor Tref Abergele'n ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra i breswylwyr Belgrano heb oleuadau ar y goeden Nadolig. Mae'r broblem yn ymwneud â'r cyflenwad o ganlyniad i ddigwyddiad yn yr ardal, ac mae'r Cyngor yn gweithio gyda'r Cyngor Sir a Scottish Power i ddatrys pethau cyn gynted â phosibl.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Concert in aid of Tŷ Gobaith (Saensneg yn unig)

concert

The Town Council enjoyed an evening of entertainment from the local schools, Ysgol Emrys ap Iwan, Ysgol St Elfod and Ysgol Glan Morfa, Mr Geoff Skellon, Beulah Brass, special guests Côr Alaw and Piantel. Total raised will be announced in the next few days, many thanks for all who attended and supported the event in aid of Tŷ Gobaith.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


More Pictures from Remembrance Sunday (saensneg yn unig)

action group action group action group


Remembrance Sunday (saensneg yn unig)

action group action group action group

Abergele had a brilliant turn out for the 2016 Remembrance Sunday parade and Service. If you were not lucky enough to be able to attend please click on the link to view. The Council would like to thank all of the volunteers, schools and groups who assisted in event. Photography by George Frost.

Watch the video here


Gweithdy Rhwydweithio & Arwain gyda Hyder - Prosiect Amrywiaeth mewn Democratiaeth

Hoffem wahodd pobl sydd â diddordeb i ymuno â ni ar gyfer rhwydweithio a hyfforddiant wedi'i gyflenwi gan Prosiect Amrywiaeth Mewn Democratiaeth Llywodraeth Cymru www.gov.wales/diversityindemocracy

Mae Prosiect Amrywiaeth mewn Democratiaeth yn anelu at gynyddu amrywiaeth bobl sy'n sefyll mewn etholiad i gynghorau llywodraeth a thref leol.

Os oes gennych ddiddordeb mewn sefyll ar gyfer llywodraeth leol neu etholiad tref / cymuned, neu os ydych eisoes yn gynghorydd a hoffai gynnig cefnogaeth ac ar yr un pryd gwella eich sgiliau rhwydweithio a chyflwyno, byddem wrth ein bodd eich gweld yn un o'n digwyddiadau am ddim.

Os hoffech ddod, dewisiwch dyddiad a'r lleoliad isod, drwy clicio ar y ddolen Eventbrite a chofrestru i sicrhau eich lle.

Mae'n hanfodol eich bod yn archebu gan fod lleoedd yn gyfyngedig a bydd lluniaeth ar gael hefyd.

Os oes gennych unrhyw ofynion mynediad a / neu os hoffech i gyfieithu i'w darparu mewn Iaith Arwyddion Prydain (BSL) neu yn gymraeg, rhowch gymaint o rybudd ag sy'n bosibl er mwyn i ni drefnu.

 

Dydd Mercher 30 Tachwedd, 2016

17:30 - 20:30

TAPE Community Music and Film
Ffordd Berthes
Hen Golwyn
Conwy
LL29 9SD
View Map - Click here

Gwybodaeth - Click here


Abergele District Action Group (saensneg yn unig)

action group action group action group

Abergele District Action Group, Tree Planting, In Pentre Mawr Park, on Friday the 11th November.
Pictured the Mayor Cllr John MacLennan with local schools.


Harriers Race (saensneg yn unig)

harriers race

The Mayor attended the Harriers Race over the weekend.


Placemaking Plan

poster

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Want to discuss any issues of local concern? (saensneg yn unig)

poster

Your Mayor, Councillor John MacLennan, will be conducting surgeries at Abergele Library on the second Wednesday of every month* Between 6pm and 7pm

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Scottish Power Awards David Roberts Simcock (saensneg yn unig)

2 PEOPLE

David Roberts Simcock, of Abergele was presented by the Deputy Mayoress Cllr Delyth MacRae for his unstinting work of over 200 hrs a month with Search & Rescue teams in north wales at the recent Scottish Power awards


Overall Volunteer of the Year (saensneg yn unig)

poster

Mrs Pat Parker on her recent award of Overall Volunteer of the year at the recent Scottish Power awards.


Arddangosfa Tan Gwyllt Hydref 29fed (saensneg yn unig)

poster

Arddangosfa Tân Gwyllt Dydd Sadwrn Hydref 29fed 2016 am 7:45y.p

yn Pensarn Beach ac foreshore

Cliciwch yma am fwy o wybodaethCyngerdd Nadolig Blynyddol 2016

poster

Dydd Gwener Rhagfyr 2il 2016 am 7.00y.h.

yng Nghapel Mynydd Seion, Stryd y Capel, Abergele

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Notice of Conclusion of Audit (Saesneg yn unig)

Cliciwch yma am fyw o wybodaeth


Rhybudd Etholiad

poster

Dydd Iau, 20 Hydref 2016

Rhanbarth Etholiadol Abergele Pensarn

Nifer y Cynghorwyr i’w hethol - 1

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Ymweliad Y Scouts Medi 26 2016.

scouts scouts scouts scouts

Winner of Design a Christmas Card (Saesneg yn unig)

competition winner

Ysgol Glan Morfa winner of design a Christmas card with the Deputy Mayor Cllr Delyth MacRae


Ysgol Glan Morfa annual meeting (Saesneg yn unig)

ysgol glan morfa

Ysgol Glan Morfa had their annual meeting with the Deputy Mayor Cllr Delyth MacRae.


1st Abergele Beaver Section Re-Opening (Saesneg yn unig)

Friday 23rd September 2016
Time: 6pm till 7:15pm
Beavers which is for GIRLS and BOYS aged 5 and a half to 8 year olds

Take part in loads of different activities such as Camping, Swimming, Visits, Sleepovers, Crafts, Listen to stories, First Aid. There's something for every young person. It's a great way to make new friends, get outdoors, express your creativity and experience the wider world.

COME & JOIN IN THE FUN!!
1st Abergele (St.Michael's) Scout Group
Groes Lwyd, Abergele LL22 7TA
Call Graham Canning on 07780455151 or Email
grahamecanning@hotmail.co.uk


Beth hoffech chi i ddigwydd yng nghanol tref Abergele?

poster

Dweud eich dweud!

12.30pm - 8pm dydd Iau, 8 Medi
9am - 4pm, dydd Gwener, 9 Medi
Canolfan Ieuenctid a Chymuned, Yr Hen Ysgol, Stryd y Farchnad

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Mayor's Surgery (Saesneg yn unig)

poster

If you have any concerns or topics that you’d like to discuss with the Mayor, call in to the Library on the second Wednesday of every month between 6 – 7pm to one of his surgeries..

Alternatively, contact the Deputy Clerk at the Town Hall to make an appointment.

Click here for more information


Hands Up For Adventure! (Saesneg yn unig)

poster

1st Abergele Scout Troop Re-Opening
Monday 5th September 2016
6:30pm-8:00pm

Click here for more information


The Seafront Festival (Saesneg yn unig)

festival

The Deputy Mayor, Cllr Delyth MacRae, formally opened the Abergele & District Action Group’s second family funday entitled ‘The Seafront Festival’. Despite a cloudy start the sun eventually came out and a good day was enjoyed by many.


The Seafront Festival

poster

The Seafront Festival offers fun and games and musical entertainment for all the family on Sunday 21st August

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Chwarae Allan

poster

Darpariaeth Chwarae Cynhwysol Am Ddim

27 Gorffennaf i 30 Awst 2016

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Competition Winners (Saesneg yn unig)

ysgol

St George

The Mayor and Deputy Mayor presented the winner of the design a Christmas card and Christmas window competition for St George.

ysgol

St Elfod

The Mayor Cllr. John Maclennen presented the winners of the design a Christmas card and Christmas window competition for St Elfod.


Competition Winners (Saesneg yn unig)

ysgol

The Deputy Mayor presented the winners from Ysgol Glan Morfa, the 2016 Design a Mayor’s Christmas Card and the Design a Christmas light competition with a certificate and prize for the first place of a framed copy of their design.

Pictured is the Deputy Mayor Cllr Delyth MacRae, with the Clerk and the second and third place winners


The Town Hall will be closed on Tuesday 14th June to Thursday 16th June (Saesneg yn unig)

The Town Hall will be closed on Tuesday 14th June to Thursday 16th June, due to staff training. If you have a matter that needs urgent attention please contact your Ward Councillor or email info@abergele-towncouncil.co.uk (emails will be picked up once a day), alternatively you can leave a message on 01745 833242, which will also be checked once a day.

Apologies for any inconvenience this may cause.


Trip to Rossie en Brie (Saesneg yn unig)

poster

The Mayor Cllr John MacLennan and the Mayoress recently participated in a trip arranged by the Colwyn Bay, Abergele and District Twinning Association to the Twinned Town of Rossie en Brie to celebrate 30 years of the Twinned Town.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


Abergele Joint Burial Committee (Saesneg yn unig)

Notice of Appointment of Date for the Exercise of Electors’ Rights - click here


The Queen’s Birthday (Saesneg yn unig)

poster poster poster

Following a round of successful grant applications here are just a few of the parties being held to celebrate the Queen’s Birthday. Others include Abergele Bowling Club, St Paul’s Chapel & Pensarn Coffee & Chat.


Gwrych Castle Open Days (Saesneg yn unig)

poster

Mehefin 4 a 5 2016

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Public Notice (Saesneg yn unig)

poster

Notice of Appointment Date for the Exercise of Elector's Rights

Click here for more information


New Mayor (Saesneg yn unig)

poster

The new Mayor Cllr John MacLennan was invested with the chain of office at the Annual Meeting on the 12th May.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


Students from 5 countries visit (Saesneg yn unig)

poster

The Immediate past Mayor Cllr Sam Rowlands met with students from Spain, Slovakia, Poland, Italy and Turkey who were visiting North Wales on a cultural experience organised by Ysgol Emrys ap Iwan.


Grand Concert (Saesneg yn unig)

poster

All Welcome

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Cyfarfod Cyhoeddus

poster

26ain o Ebrill 2016, 6.30yh

Swyddfeydd Cyngor Tref Abergele

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Diwrnod y Lluoedd Arfog

poster

18fed o Fehefin 2016, 11yb - 4yh

Castell a Pharc Bodelwyddan

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Abergele a Pensarn Rhaglen Lles y Gwanwyn 2016

poster

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Happy Easter to all Abergele Residents

The Offices will close at 4pm on Thursday 24th March 2016 and reopen at 9am on Tuesday 29th March 2016. If you have an matter that requires urgent attention during this time please contact your Ward Councillor directly who can be found in the Councillor section of this website.


Abergele Bowling Club

The bowling season got off to a fine start on Friday 18th March when the Mayor, Cllr Sam Rowlands, tried his hand at bowling at Abergele Bowling Club.

The  Mayor, Trevor Clark,  Peter Kershaw

The Mayor is pictured with the Club Chairman, Trevor Clarke and Club President Peter Kershaw.


people at bowling club

The Club is currently offering free starter sessions to anyone interested in taking up bowling. (See the latest Town Council Newsletter for more details)


Dathlu Penblwydd Y Frenhines yn 90 Oed: Cynllun Cymhorthdal Y Gymuned

poster

Abergele Town Council is offering grants to groups and societies in the Community to help celebrate the Queen’s 90th birthday weekend this year. For more information see the guidance notes under the ‘Grants’ section on this website.


Gwobrau Busnes Conwy 2016
MAI 6ed 2016 - VENUE CYMRU, LLANDUDNO

logo conwy
Gwobrwyo a dathlu busnesau Conwy
a phobl mewn busnes sydd yn cael effaith go iawn yn lleol ac yn fyd-eang
Eich amser CHI i ddisgleirio
- Busnes y Flwyddyn
- Busnes Bach y Flwyddyn (9 neu lai o weithwyr)
- Busnes Newydd y Flwyddyn (masnachu ers llai na 2 flynedd)
- Gwobr Twristiaeth Cyrchfan Conwy Atyniad a Llety
- Gwobr Twristiaeth Cyrchfan Conwy Bwyd a Diod
- Busnes Gwyrdd y Flwyddyn
- Prentis y Flwyddyn
- Menter Gymdeithasol y Flwyddyn
- Person Busnes y Flwyddyn
- Gwobr am Gyfrifoldeb Cymdeithasol Corfforaethol
- Busnes TG/Digidol y Flwyddyn
- Defnydd gorau o Fand Eang cyflym iawn
- Gwobr Arweinyddiaeth ION
Dyddiad cau Ebrill 1af 2016.
Mae’n rhaid I’ch busnes fod yn seiliedig yng Nghonwy.
Lawrlwythwch ffurflen gais o : www.gwobraubusnesconwy.com


Gŵyl y Gwanwyn Abergele

 


Flower Arranging Workshops (Saesneg yn unig)

people

Flower arranging workshops ; Saturday 9th April – contact Abergele & District Flower Club

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

 Canolfan Dewi Sant (Saesneg yn unig)

people people

The Mayor joined in celebrations to mark the 5th anniversary of the new Canolfan Dewi Sant in Pensarn by unveiling the colourful new logo.

Rev Kate Johnson is pictured with the Mayor and Bishop Gregory

 

 


Springfest (Saesneg yn unig)

people

The Mayor Cllr Sam Rowlands with his two girls, planting a tree at the Abergele District Action group’s Springfest held in Pentre Mawr park last weekend. A great time was had by all who attended including local schools, clubs, and public. Entertainment featured a dog show, craft stalls, forest school, Medieval Knight school, woodcarving, birds of prey to name but a few.

 

 SPRINGFEST! (Saesneg yn unig)

Abergele District Action Group are holding a SpringFest in Pentre Mawr Park on Saturday the 27th and Sunday the 28th February 10am to 3pm

Attractions and Entertainments for all the family: Kiddies Fun Fair, Adventure Tunnel, Forest School Games, Bushcraft, Dog Show, Craft Stalls, Chainsaw Carvers, Birds of Prey, Snakes and Reptiles, Tea Tent, Cake Stall and much more!

Friday 26th February the local schoolchildren will be tree planting and litter picking from 10 o'clock onwards.

Something for everyone so come and join the fun.

More details to follow...

   

Cyfeirlyfr y Dref 15/16

Lleoliad


I weld Cyngor Tref Abergele mewn map mwy

Cysylltu â Ni

Cyfeiriad: twitter
Cyngor Tref Abergele,
Ffordd Llanddulas,
Abergele
Conwy LL22 7BT
Ffôn: 01745 833242
Facs: 01745 833780
Ebost: info@abergele-towncouncil.co.uk

Bookmark and Share