Cyngor y Dref


Croeso  gan  Y  Maer
(Y Cyng. Mike Bird)

Fe hoffwn groesawu'r ymwelwyr i  gyd  i wefan  Cyngor Tref Abergele. Fe fydd honno, gobeithio, yn ffynhonnell werthfawr o wybodaeth am Gyngor Tref Abergele a'n cymuned yn gyffredinol..
Mwy

Abergele


Arolwg Cynllun Lleoedd Abergele
Mae Cynllun Lleoedd Abergele yn bwriadu gosod arwyddion dros dro i gerddwyr dros yr wythnosau nesaf. Bydd yr arwyddion dros dro o gymorth i ni gynllunio ar gyfer gosod arwyddion parhaol yn y dyfodol. Cyn i ni osod yr arwyddion, byddem yn ddiolchgar petaech yn treulio ychydig funudau yn llenwi'r arolwg byr hwn am sut rydych yn defnyddio canol tref Abergele, y Parciau ac ardal Pensarn. - Cliciwch yma

Newyddion

Carnifal Abergele
Dydd Sadwrn Gorffennaf 14eg

Cliciwch yma i weld y poster

Mwy

Newyddion

 

Carnifal Abergele

poster

Gorffennaf 14eg, 2018

Am fwy o wybodaeth - cliciwch yma


Cyngerdd gyda Sioned Terry

poster

Gorffennaf 6ed 2018 - Pwyllgor Apêl Eisteddfod 2019

Am fwy o wybodaeth - cliciwch yma


Abergele Food And Craft Festival 2018 (Saesneg yn unig...)

dyn yn sefyll

The First Abergele Food and Craft Festival

I weld y fideo - cliciwch yma


Hysbysiad Cyhoeddus

Hysbysiad pennu dyddiad ar gyfer ymarfer hawliau etholwyr cyfrifon ar gyfer y flwyddyn ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2018

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Adroddiad Blynyddol Cyngor Tref Abergele

annual report

Mai 2017 - Ebrill 2018 (Saesneg yn unig ar gael)

Am fwy o wybodaeth - cliciwch yma


Beth Sy' 'Mlaen 2018 Abergele

poster

Digwyddiadau 2018

Am fwy o wybodaeth - cliciwch yma


Cerdded Abergele a Pensarn

poster

Cerdded Abergele a Pensarn

Am fwy o wybodaeth - cliciwch yma


Happy Easter to all the residents of Abergele (Saesneg yn unig...)
Please note that the Town Hall will be closed from 3pm on Thursday 29th March to 9am on Tuesday 3rd April. If you have any matters that require attention please contact your ward Councillor directly who’s details can be found under the Councillor section of this website. Apologies for any inconvenience this may cause.


Egg-citing games and giveaways await you and your family! (Saesneg yn unig...)

poster

Egg hunts, refreshing beverages, yummy treats, fun booths and many more!

For more information - click here


Mared Williams

poster

Pwyllgor Apel Abergele - Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy 2019

Am fwy o wybodaeth - cliciwch yma


Come On In And Meet Fairtrade (Saesneg yn unig...)

poster

'Fairtrade' Tea, Coffee, Hot Chocolate, Banana Smoothies at Abergele Community Centre
(Next to Abergele Library)

Am fwy o wybodaeth - cliciwch yma


Angen gwirfoddolwyr i helpu gyda grŵp cymorth yn Abergele

poster

Mae un o'r prif elusennau ym maes colli'r golwg yn galw am wirfoddolwyr i helpu gyda grŵp cymorth yn Abergele i bobl sydd â chlefyd macwlaidd.

Am fwy o wybodaeth - cliciwch yma


Cadwch yn ddiogel yn eich cartref, dilynwch yr awgrymiadau defnyddiol hyn:

poster

I weld yr awgrymiadau - cliciwch yma


Cymorth Cyntaf gyda’r Groes Goch

poster

Addysg cymorth cyntaf effeithiol a hawdd ei ddysgu, mewn amgylchedd cartrefol ac anffurfiol. Ar eich cyfer chi, eich teulu, eich ffrindiau a’ch gofalwyr.

Am fwy o wybodaeth - cliciwch yma


Flooding Concerns (Saesneg yn unig...)

Any flooding concerns contact the following Cllr flood wardens

Pensarn Ward : Cllr Dean Armstrong 01745 270903
Cllr Alan Hunter 01745 827478
Gele Ward Cllr Delyth MacRae 01745 825066
Cllr Andrew Wood 01745 822922
Cllr Richard Waters 01745 832006
Pentre Mawr Ward: Cllr. Charlie McCoubrey 07545597823
Cllr. Sam Rowlands 07825588621

   

Cyfeirlyfr y Dref 17/18

Town Guide 17-18

Lleoliad


I weld Cyngor Tref Abergele mewn map mwy

Cysylltu â Ni

Cyfeiriad: twitter
Cyngor Tref Abergele,
Ffordd Llanddulas,
Abergele
Conwy LL22 7BT
Ffôn: 01745 833242
Facs: 01745 833780
Ebost: info@abergele-towncouncil.co.uk

Bookmark and Share