Cyngor y Dref


Croeso  gan  Y  Maer
(Y Cyng. Mike Bird)

Fe hoffwn groesawu'r ymwelwyr i  gyd  i wefan  Cyngor Tref Abergele. Fe fydd honno, gobeithio, yn ffynhonnell werthfawr o wybodaeth am Gyngor Tref Abergele a'n cymuned yn gyffredinol..
Mwy

Abergele


Gwybodaeth i ddod yn fuan....

Newyddion


Lleisiau Cymru i godi arian am hosbis a Dydd Dewi Sant
Bydd Dydd Gŵyl Dewi Sant, Ysbyty St Kentigern yn Llanelwy, yn cynnal cyngerdd dwyieithog 'Gwyl Dewi Sant' i ddathlu diwylliant Cerddorol Cymru.

Mwy

Dyddiadau Cyfarfodydd

Cyngor Tref Abergele Town Council

 

Dyddiadau Cyfarfodydd  2018/19

Saesneg yn unig ar gael...

Unless otherwise stated, all meetings will take place in the Town Hall at 6.45pm and members of the public are welcome to attend to observe the proceedings

Members of the public and press are welcome to attend and observe all meetings of the Council. A copy of the agenda for council and committee meetings can be viewed on the council’s website: abergeletowncouncil.gov.uk three days prior to the meeting.

2018

Date Time/Venue Meeting(s)
3rd May   Ordinary Meeting
10th May   ANNUAL MEETING
17th May   Policy & Finance/ General Purposes & Planning
     
7th June   Ordinary
21st June   General Purposes & Planning/ Policy & Finance
     
5th July   Ordinary
19th July   Policy & Finance / General Purposes & Planning
     
August   No Meetings (Executive Committee only)
     
6th September   Ordinary
20th September   General Purposes & Planning/ Policy & Finance
     
4th October   Ordinary
18th October   Policy & Finance/ General Purposes & Planning
     
1st November   Ordinary
15th November   General Purposes & Planning/ Policy & Finance
     
6th December   Ordinary
13th December   Policy & Finance General/ Purposes & Planning

 

2019

Date Time/Venue Meeting(s)
3rd January   Ordinary
17th January   General Purposes & Planning / Policy & Finance
     
7th February   Ordinary
21st February   Policy & Finance General/ Purposes & Planning
     
7th March   Ordinary
21st March   General Purposes & Planning / Policy & Finance
     
4th April   Ordinary
11th April   Policy & Finance / General Purposes & Planning 

** Note change from normal meeting date pattern on these dates only

   

Cyfeirlyfr y Dref 17/18

Town Guide 17-18

Lleoliad


I weld Cyngor Tref Abergele mewn map mwy

Cysylltu â Ni

Cyfeiriad: twitter
Cyngor Tref Abergele,
Ffordd Llanddulas,
Abergele
Conwy LL22 7BT
Ffôn: 01745 833242
Facs: 01745 833780
Ebost: info@abergele-towncouncil.co.uk

Bookmark and Share