Cyngor y Dref


Croeso  gan  Y  Maer
(Y Cyng. Delyth MacRae)

Fe hoffwn groesawu'r ymwelwyr i  gyd  i wefan  Cyngor Tref Abergele. Fe fydd honno, gobeithio, yn ffynhonnell werthfawr o wybodaeth am Gyngor Tref Abergele a'n cymuned yn gyffredinol..
Mwy

Abergele


Arolwg Cynllun Lleoedd Abergele
Mae Cynllun Lleoedd Abergele yn bwriadu gosod arwyddion dros dro i gerddwyr dros yr wythnosau nesaf. Bydd yr arwyddion dros dro o gymorth i ni gynllunio ar gyfer gosod arwyddion parhaol yn y dyfodol. Cyn i ni osod yr arwyddion, byddem yn ddiolchgar petaech yn treulio ychydig funudau yn llenwi'r arolwg byr hwn am sut rydych yn defnyddio canol tref Abergele, y Parciau ac ardal Pensarn. - Cliciwch yma

Newyddion


Happy Easter to all the residents of Abergele
Please note that the Town Hall will be closed from 3pm on Thursday 29th March to 9am on Tuesday 3rd April. If you have any matters that require attention please contact your ward Councillor directly who’s details can be found under the Councillor section of this website. Apologies for any inconvenience this may cause.

Mwy

Dyddiadau Cyfarfodydd

Cyngor Tref Abergele Town Council

 

Dyddiadau Cyfarfodydd  2017/18

Saesneg yn unig ar gael...

Unless otherwise stated, all meetings will take place in the Town Hall at 6.45pm and members of the public are welcome to attend to observe the proceedings

Members of the public and press are welcome to attend and observe all meetings of the Council. A copy of the agenda for council and committee meetings can be viewed on the council’s website: abergeletowncouncil.gov.uk three days prior to the meeting.

2017

Date Time/Venue Meeting(s)
**2nd May   Ordinary Meeting
11th May   ANNUAL MEETING
18th May   Policy & Finance/ General Purposes & Planning
1st June   Ordinary
15th June   General Purposes & Planning / Policy & Finance
6th July   Ordinary
20th July   Policy & Finance / General Purposes & Planning
August   No Meetings (Executive Committee only)
7th September   Ordinary
21st September   General Purposes & Planning/ Policy & Finance
5th October   Ordinary
19th October   Policy & Finance/ General Purposes & Planning
2nd November   Ordinary
16th November   General Purposes & Planning/ Policy & Finance
7th December   Ordinary
14th December   Policy & Finance General/ Purposes & Planning

 

2018

Date Time/Venue Meeting(s)
4th January   Ordinary
18th January   General Purposes & Planning / Policy & Finance
1st February   Ordinary
15th February   Policy & Finance General/ Purposes & Planning
1st March   Ordinary
15th March   General Purposes & Planning / Policy & Finance
5th April   Ordinary
19th April   Policy & Finance / General Purposes & Planning 

** Note change from normal meeting date pattern on these dates only

   

Cyfeirlyfr y Dref 17/18

Town Guide 17-18

Lleoliad


I weld Cyngor Tref Abergele mewn map mwy

Cysylltu â Ni

Cyfeiriad: twitter
Cyngor Tref Abergele,
Ffordd Llanddulas,
Abergele
Conwy LL22 7BT
Ffôn: 01745 833242
Facs: 01745 833780
Ebost: info@abergele-towncouncil.co.uk

Bookmark and Share