Cyngor y Dref


Croeso gan Y Maer
(Y Cyng. Shirley Jones-Roberts)

Fe hoffwn groesawu'r ymwelwyr i  gyd  i wefan  Cyngor Tref Abergele. Fe fydd honno, gobeithio, yn ffynhonnell werthfawr o wybodaeth am Gyngor Tref Abergele a'n cymuned yn gyffredinol..
Mwy

Newyddion


Notice of date appointed for the exercise of electors’ rights under the Public Audit (Saesneg yn unig...)

Financial year ended 31 March 2020

Mwy

Gwybodaeth Leol

Cyngor Tref Abergele Town Council


A Councillor vacancy has occurred in the Pensarn ward of Abergele.
Expressions of interest are being sought from members of the public
For further information and the closing date please see the notice or contact the Town Clerk on 01745 833242

 

fairtrade logo

 

Fe dderbyniodd Abergele statws Tref Marchnad Deg gan y Sefydliad Marchnad Deg ar Ebrill 8fed 2010

 

 

Beth yw Marchnad Deg?
Mae cynnyrch sy'n dwyn nod Marchnad Deg yn cyrraedd y meini prawf rhyngwladol cydnabyddedig Marchnad Deg:

• isafswm pris teg i gynhyrchwyr.
• Dim llafur dan orfodaeth i blentyn nac oedolyn
• Cyflog teg ac amodau gwaith teg a diogel.
• Yr hawl i ymuno ag undebau.
• Ymroddiad i fasnachu tymor hir heb niweidio'r amgylgedd
• Pris teg yn ogystal a thaliad premiwm i'w fuddsoddi mewn prosiectau datblygu cymunedol

3 people

Cadeirydd Pwyllgor Masnach Deg, Kathy Woodward, yn cyflwyno tystysgrif adnewyddiad Tref Farchnad Deg Abergele i'r Maer, Andrew Wood, gydag aelod o'r pwyllgor, y Cynghorydd Sam Rowlands, yn gwylio

 

signSut y mae tref yn dod yn Dref Masnach Deg?
Yn dibynnu ar faint y dref mae'n rhaid iddi ddangos:
• Bod y Cyngor wedi ymrwymo  i gefnogi Masnach Deg
• Bod isafswm nifer o siopau manwerthu a lleoedd bwyd yn gwerthu isafswn nifer o gynhyrchion Masnach Deg .
• Bod cynnyrch Masnach Deg yn cael eu defnyddio gan nifer o fannau gwaith a sefydliadau cymunedol

Mae hyn yn rhan o broses barhaol, ac er mwyn i Abergele gynnal ei statws fel tref Masnach Deg rhaid iddi gynyddu ar ddefnydd cynnyrch Masnach Deg yn ystod y flwyddyn.

Sut y gallaf i helpu?
• Trwy brynu cynnyrch Masnach Deg pan mae hynny'n bosibl ac yn dderbyniol gennych chi
• Trwy ddefnyddio cynnyrch Masnach Deg gartref neu yn eich gweithle.

Mae cynnyrch Masnach Deg ar gael (i'w werthu neu i'w weinyddu) yn:

Clwb Golff Abergele

Cyfeillion Ysbyty Abergele

Llyfrgell  Abergele

Itaca,Tŷ Hesketh, Abergele

Caffi Jade Leaf,Stryd y Capel, Abergele

Nature's Way, Stryd y Farchnad

Eglwys Sant Mihangel

Co-operative, Stryd y Farchnad

Capel Methodist Sant Paul, Stryd-y-Bont

Abergele Grill

Tesco

Caffi Lowther's

Best One

Spar yn Threeways


Mae Masnach Deg yn Abergele'n cael ei hyrwyddo gan bwyllgor gwirfoddol Masnach Deg Abergele

Gwefan: abergelefairtrade.co.uk

 

 

 

 

Grwpiau Cymunedol

Mae yna  amrywiaeth fawr o grwpiau cymunedol yn gwiethredu ac / neu'n cyfarfod yn ardal Abergele.
Am fwy o wybodaeth cysylltwch â  Neuadd y Dref neu'r llyfrgell.

Cliciwch yma am restr o fusnesau yn Abergele.

Manylion Cyfrifiad
Cliciwch ar y cyswllt isod i weld y manylion cyfrifiad diweddaraf am Abergele, a gyhoeddwyd gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy (2001)

Cyfrifiad Abergele 2001 - cliciwch yma

 

 

Yn yr adran yma:-


Cerdded yn Abergele
Hanes


   

Cyfeirlyfr y Dref 19/20-21

Town Guide 19/20-21

Lleoliad


I weld Cyngor Tref Abergele mewn map mwy

Cysylltu â Ni

Cyfeiriad: twitter
Cyngor Tref Abergele,
Ffordd Llanddulas,
Abergele
Conwy LL22 7BT
Ffôn: 01745 833242
Facs: 01745 833780
Ebost: info@abergele-towncouncil.co.uk

Bookmark and Share