Cyngor y Dref


Croeso  gan  Y  Maer
(Y Cyng. Delyth MacRae)

Fe hoffwn groesawu'r ymwelwyr i  gyd  i wefan  Cyngor Tref Abergele. Fe fydd honno, gobeithio, yn ffynhonnell werthfawr o wybodaeth am Gyngor Tref Abergele a'n cymuned yn gyffredinol..
Mwy

Abergele


Fe ddarperir y wybodaeth ganlynol am Abergele:
Rhestr y Meirw Ryfel Byd Cyntaf
Cerdded yn Abergele
Hanes

Mwy

Newyddion


Volunteers Needed! (Saesneg yn unig...)

A leading sight loss charity is calling for volunteers to help run an Abergele-based support group for people with macular disease.

Am fwy o wybodaeth - cliciwch yma

Mwy

Croeso

i Cyngor Tref Abergele Town Council

 

Croeso i wefan swyddogol Cyngor Tref Abergele, a fydd, gobeithio, yn ffynhonnell werthfawr o wybodaeth am Gyngor Tref Abergele a'r gymuned y mae'n ei gwasanaethu.

Fel y bydd y gwaith ar y wefan yn datblygu fe fydd  pob agenda a munudau'r Cyngor, ynghyd â gwybodaeth ariannol a materion eraill, ar gael.


   

Cyfeirlyfr y Dref 17/18

Town Guide 17-18

Lleoliad


I weld Cyngor Tref Abergele mewn map mwy

Cysylltu â Ni

Cyfeiriad: twitter
Cyngor Tref Abergele,
Ffordd Llanddulas,
Abergele
Conwy LL22 7BT
Ffôn: 01745 833242
Facs: 01745 833780
Ebost: info@abergele-towncouncil.co.uk

Bookmark and Share