Cyngor y Dref


Croeso  gan  Y  Maer
(Y Cyng. Delyth MacRae)

Fe hoffwn groesawu'r ymwelwyr i  gyd  i wefan  Cyngor Tref Abergele. Fe fydd honno, gobeithio, yn ffynhonnell werthfawr o wybodaeth am Gyngor Tref Abergele a'n cymuned yn gyffredinol..
Mwy

Abergele


Fe ddarperir y wybodaeth ganlynol am Abergele:
Datganiad tystiolaeth
Cerdded yn Abergele
Hanes

Mwy

Newyddion


Service to commemorate Passchendaele (Saesneg yn unig...)

Once again the Community of Abergele came together to commemorate the fallen from WW1.

Mwy

Croeso

i Cyngor Tref Abergele Town Council

 

Croeso i wefan swyddogol Cyngor Tref Abergele, a fydd, gobeithio, yn ffynhonnell werthfawr o wybodaeth am Gyngor Tref Abergele a'r gymuned y mae'n ei gwasanaethu.

Fel y bydd y gwaith ar y wefan yn datblygu fe fydd  pob agenda a munudau'r Cyngor, ynghyd â gwybodaeth ariannol a materion eraill, ar gael.


   

Cyfeirlyfr y Dref 15/16

Lleoliad


I weld Cyngor Tref Abergele mewn map mwy

Cysylltu â Ni

Cyfeiriad: twitter
Cyngor Tref Abergele,
Ffordd Llanddulas,
Abergele
Conwy LL22 7BT
Ffôn: 01745 833242
Facs: 01745 833780
Ebost: info@abergele-towncouncil.co.uk

Bookmark and Share