Cyngor y Dref


Croeso  gan  Y  Maer
(Y Cyng. Delyth MacRae)

Fe hoffwn groesawu'r ymwelwyr i  gyd  i wefan  Cyngor Tref Abergele. Fe fydd honno, gobeithio, yn ffynhonnell werthfawr o wybodaeth am Gyngor Tref Abergele a'n cymuned yn gyffredinol..
Mwy

Abergele


Fe ddarperir y wybodaeth ganlynol am Abergele:
Datganiad tystiolaeth
Cerdded yn Abergele
Hanes

Mwy

Newyddion


Coffau Canmlwyddiant Trydedd Frwydr Ypres
31/07/17
St.Michael’s Church, Abergele
5yh
Casgliad er budd Help for Heroes

Mwy

Agendau i Ddod

Cyngor Tref Abergele Town Council


Fel arfer cyhelir cyfarfodydd o'r cyngor llawn ar y  dydd  Iau cyntaf a'r trydydd o'r mis am 6.45y.h.
(ar wahân i fis Awst pan fydd y Cyngor ar wyliau). Cynhelir y cyfarfodydd yn Neuadd y Dref ac mae
croeso i aelodau'r cyhoedd ddod i wylio'r hyn sy'n mynd ymlaen.

Dyddiadau Cyfarfodydd - 2017/18 - cliciwch yma

I weld agenda  cyfarfod cynt neu nesaf y cyngor  cliciwch ar y cysylltiadau isod

Annual General Meeting 2017 - cliciwch yma (Saesneg yn unig)

Agenda Gyffredin Mehefin 2017 - cliciwch yma (Saesneg yn unig)

To view the correspondence for this meeting please - click here (Saesneg yn unig)

Agenda Pwyllgor Polisi a Chyllid  - cliciwch yma (Saesneg yn unig)

To view the correspondence for this meeting please  - cliciwch yma (Saesneg yn unig)

General Purpose and Planning  - cliciwch yma (Saesneg yn unig)

To view the correspondence for this meeting please  - cliciwch yma (Saesneg yn unig)

Gellir gweld rhestr gyflawn o'r is-bwyllgorau ac o'r aelodau ar bob un trwy ddefnyddio'r cyswllt isod.
Ceir manylion o ddyddiadau'r cyfarfodydd a chopïau  o'r agenda a'r munudau trwy gysylltu â Chlerc y Cyngor

Is-bwyllgorau

- Heritage
- Parks & Street Scene - cliciwch yma
To view the correspondence for this meeting - cliciwch yma
- Christmas Decorations - cliciwch yma (Saesneg yn unig)
To view the correspondence for this meeting - cliciwch yma
- Local Government - cliciwch yma
To view the correspondence for this meeting - cliciwch yma
- Newsletter - cliciwch yma (Saesneg yn unig)
To view the correspondence for this meeting - cliciwch yma
- Marketing & Promotion - cliciwch yma (Saesneg yn unig)
To view the correspondence for this meeting - cliciwch yma
- Events - cliciwch yma (Saesneg yn unig)
To view the correspondence for this meeting - cliciwch yma
- Police & Liaison - cliciwch yma (Saesneg yn unig)
To view the correspondence for this meeting - cliciwch yma
- Estimates - cliciwch yma
- Agenda'r Pwyllgorau Gweithredol - cliciwch yma (Saesneg yn unig)

Aelodau'r  Is-bwyllgorau  2016/17 - cliciwch yma

To view the correspondence for this meeting please (Saesneg yn unig) - cliciwch yma

   

Cyfeirlyfr y Dref 15/16

Lleoliad


I weld Cyngor Tref Abergele mewn map mwy

Cysylltu â Ni

Cyfeiriad: twitter
Cyngor Tref Abergele,
Ffordd Llanddulas,
Abergele
Conwy LL22 7BT
Ffôn: 01745 833242
Facs: 01745 833780
Ebost: info@abergele-towncouncil.co.uk

Bookmark and Share