Cyngor y Dref


Croeso  gan  Y  Maer
(Y Cyng. Delyth MacRae)

Fe hoffwn groesawu'r ymwelwyr i  gyd  i wefan  Cyngor Tref Abergele. Fe fydd honno, gobeithio, yn ffynhonnell werthfawr o wybodaeth am Gyngor Tref Abergele a'n cymuned yn gyffredinol..
Mwy

Abergele


Fe ddarperir y wybodaeth ganlynol am Abergele:
Datganiad tystiolaeth
Cerdded yn Abergele
Hanes

Mwy

Newyddion


OPEN DOORS EVENT 2017 (Saesneg yn unig...)

Click here to view information about the Open Day

Click here to view information about the Town Hall Open Day

Mwy

Agendau i Ddod

Cyngor Tref Abergele Town Council


Fel arfer cyhelir cyfarfodydd o'r cyngor llawn ar y  dydd  Iau cyntaf a'r trydydd o'r mis am 6.45y.h.
(ar wahân i fis Awst pan fydd y Cyngor ar wyliau). Cynhelir y cyfarfodydd yn Neuadd y Dref ac mae
croeso i aelodau'r cyhoedd ddod i wylio'r hyn sy'n mynd ymlaen.

Dyddiadau Cyfarfodydd - 2017/18 - cliciwch yma

I weld agenda  cyfarfod cynt neu nesaf y cyngor  cliciwch ar y cysylltiadau isod

Annual General Meeting 2017 - cliciwch yma (Saesneg yn unig)

Agenda Gyffredin Medi 2017 - cliciwch yma (Saesneg yn unig)

To view the correspondence for this meeting please - click here (Saesneg yn unig)

Agenda Pwyllgor Polisi a Chyllid  - cliciwch yma (Saesneg yn unig)

To view the correspondence for this meeting please  - cliciwch yma (Saesneg yn unig)

General Purpose and Planning  - cliciwch yma (Saesneg yn unig)

To view the correspondence for this meeting please  - cliciwch yma (Saesneg yn unig)

Gellir gweld rhestr gyflawn o'r is-bwyllgorau ac o'r aelodau ar bob un trwy ddefnyddio'r cyswllt isod.
Ceir manylion o ddyddiadau'r cyfarfodydd a chopïau  o'r agenda a'r munudau trwy gysylltu â Chlerc y Cyngor

Is-bwyllgorau

- Heritage
- Parks & Street Scene - cliciwch yma
To view the correspondence for this meeting - cliciwch yma
- Christmas Decorations - cliciwch yma (Saesneg yn unig)
- Local Government - cliciwch yma
To view the correspondence for this meeting - cliciwch yma
- Newsletter - cliciwch yma (Saesneg yn unig)
To view the correspondence for this meeting - cliciwch yma
- Marketing & Promotion - cliciwch yma (Saesneg yn unig)
- Events - cliciwch yma (Saesneg yn unig)
To view the correspondence for this meeting - cliciwch yma
- Police & Liaison - cliciwch yma (Saesneg yn unig)
- Estimates - cliciwch yma
- Agenda'r Pwyllgorau Gweithredol - cliciwch yma (Saesneg yn unig)

Aelodau'r  Is-bwyllgorau  2016/17 - cliciwch yma

To view the correspondence for this meeting please (Saesneg yn unig) - cliciwch yma

   

Cyfeirlyfr y Dref 15/16

Lleoliad


I weld Cyngor Tref Abergele mewn map mwy

Cysylltu â Ni

Cyfeiriad: twitter
Cyngor Tref Abergele,
Ffordd Llanddulas,
Abergele
Conwy LL22 7BT
Ffôn: 01745 833242
Facs: 01745 833780
Ebost: info@abergele-towncouncil.co.uk

Bookmark and Share