Cyngor y Dref


Croeso  gan  Y  Maer
(Y Cyng. Delyth MacRae)

Fe hoffwn groesawu'r ymwelwyr i  gyd  i wefan  Cyngor Tref Abergele. Fe fydd honno, gobeithio, yn ffynhonnell werthfawr o wybodaeth am Gyngor Tref Abergele a'n cymuned yn gyffredinol..
Mwy

Abergele


Fe ddarperir y wybodaeth ganlynol am Abergele:
Datganiad tystiolaeth
Cerdded yn Abergele
Hanes

Mwy

Newyddion


Hysbysiad Hawliau Etholwyr

Hysbysiad pennu dyddiad ar gyfer ymarfer hawliau etholwyr cyfrifon ar gyfer y flwyddyn ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2017

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Mwy

Digwyddiadau

Cyngor Tref Abergele Town Council


OPEN GARDENS (saensneg yn unig)

poster


St George, Bodtegwel & Tan y Fron Road
Nr Abergele
Sunday 2 51h June
1-5pm
Combined admission £5.00
Children free

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


North Wales Local Group (saensneg yn unig)

poster

Saturday 3rd June
Visit to Woolston Eyes,
Warrington WA4 lPD

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Become a Dementia Friend (saensneg yn unig)

poster

APRIL 2017
Friday 7th - 11:30AM
Wednesday 12th - 6:30PM
Thursday 13th - 2:00PM
Friday 21st - 11:30AM
Tuesday 25th – 6:30PM
Thursday 27th – 2:00PM

Tesco Abergele Community meeting room

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


St Cynbryd's Community Park Opening Event (saensneg yn unig)

poster

Saturday 29 October, 11am to 4pm
Formal opening at 2pm by Brenda Taylor
Something for everyone

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Cynllun Creu Lleoedd Abergele - cliciwch yma

Saesneg yn unig ar gael

25th September Civic Service at St Michael’s Church (11am)
Followed by refreshments in the Old People’s rooms.

11th Nov Armistice Day

13th Nov Remembrance Sunday, St Michael’s Church (10am)

2nd Dec Christmas Concert, Capel Mynydd Seion (7pm)


   

Cyfeirlyfr y Dref 15/16

Lleoliad


I weld Cyngor Tref Abergele mewn map mwy

Cysylltu â Ni

Cyfeiriad: twitter
Cyngor Tref Abergele,
Ffordd Llanddulas,
Abergele
Conwy LL22 7BT
Ffôn: 01745 833242
Facs: 01745 833780
Ebost: info@abergele-towncouncil.co.uk

Bookmark and Share