Cyngor y Dref


Croeso  gan  Y  Maer
(Y Cyng. Mike Bird)

Fe hoffwn groesawu'r ymwelwyr i  gyd  i wefan  Cyngor Tref Abergele. Fe fydd honno, gobeithio, yn ffynhonnell werthfawr o wybodaeth am Gyngor Tref Abergele a'n cymuned yn gyffredinol..
Mwy

Abergele


Arolwg Cynllun Lleoedd Abergele
Mae Cynllun Lleoedd Abergele yn bwriadu gosod arwyddion dros dro i gerddwyr dros yr wythnosau nesaf. Bydd yr arwyddion dros dro o gymorth i ni gynllunio ar gyfer gosod arwyddion parhaol yn y dyfodol. Cyn i ni osod yr arwyddion, byddem yn ddiolchgar petaech yn treulio ychydig funudau yn llenwi'r arolwg byr hwn am sut rydych yn defnyddio canol tref Abergele, y Parciau ac ardal Pensarn. - Cliciwch yma

Newyddion


Abergele Train Disaster (saesneg yn unig)
The Abergele Train Disaster 1868, was, at the time, the worst railway disaster yet in Britain, and also the most alarming.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Mwy

Digwyddiadau

Cyngor Tref Abergele Town Council

 

Dyfeiswyr Direidi

Dyfeiswyr Direidi

Rhwng 4 ac 12 oed?

Dewch i ymuno â Sialens Ddarllen yr Haf, ‘Dyfeiswyr Direidi’ yn Llyfrgelloedd Sir Conwy rhwng Gorffennaf 14 a Medi 15.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Dewch i Ddawnsio!!

Come and Dance!!

Llyfrgell Abergele

Dydd Mercher 1 Awst 2.00pm

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Community Open Day (Saensneg yn unig)

Community Open day

Canolfan Dewi Sant Centre

Saturday 21st July, 12noon - 3pm

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

 


   

Cyfeirlyfr y Dref 17/18

Town Guide 17-18

Lleoliad


I weld Cyngor Tref Abergele mewn map mwy

Cysylltu â Ni

Cyfeiriad: twitter
Cyngor Tref Abergele,
Ffordd Llanddulas,
Abergele
Conwy LL22 7BT
Ffôn: 01745 833242
Facs: 01745 833780
Ebost: info@abergele-towncouncil.co.uk

Bookmark and Share