Cyngor y Dref


Croeso  gan  Y  Maer
(Y Cyng. Mike Bird)

Fe hoffwn groesawu'r ymwelwyr i  gyd  i wefan  Cyngor Tref Abergele. Fe fydd honno, gobeithio, yn ffynhonnell werthfawr o wybodaeth am Gyngor Tref Abergele a'n cymuned yn gyffredinol..
Mwy

Abergele


Gwybodaeth i ddod yn fuan....

Newyddion


Yr Amgylchedd, Ffyrdd a Chyfleusterau

Mae’r Hydref/y gaeaf bellach yma, hoffwn eich atgoffa bod Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi mabwysiadu Polisi Bagiau Tywod ar 11 Gorffennaf 2017.

Mwy

Digwyddiadau

Cyngor Tref Abergele Town Council

 

Dyfeiswyr Direidi

Dyfeiswyr Direidi

Rhwng 4 ac 12 oed?

Dewch i ymuno â Sialens Ddarllen yr Haf, ‘Dyfeiswyr Direidi’ yn Llyfrgelloedd Sir Conwy rhwng Gorffennaf 14 a Medi 15.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Dewch i Ddawnsio!!

Come and Dance!!

Llyfrgell Abergele

Dydd Mercher 1 Awst 2.00pm

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Community Open Day (Saensneg yn unig)

Community Open day

Canolfan Dewi Sant Centre

Saturday 21st July, 12noon - 3pm

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

 


   

Cyfeirlyfr y Dref 17/18

Town Guide 17-18

Lleoliad


I weld Cyngor Tref Abergele mewn map mwy

Cysylltu â Ni

Cyfeiriad: twitter
Cyngor Tref Abergele,
Ffordd Llanddulas,
Abergele
Conwy LL22 7BT
Ffôn: 01745 833242
Facs: 01745 833780
Ebost: info@abergele-towncouncil.co.uk

Bookmark and Share