Cyngor y Dref


Croeso  gan  Y  Maer
(Y Cyng. Mike Bird)

Fe hoffwn groesawu'r ymwelwyr i  gyd  i wefan  Cyngor Tref Abergele. Fe fydd honno, gobeithio, yn ffynhonnell werthfawr o wybodaeth am Gyngor Tref Abergele a'n cymuned yn gyffredinol..
Mwy

Abergele


Gwybodaeth i ddod yn fuan....

Newyddion


Lleisiau Cymru i godi arian am hosbis a Dydd Dewi Sant
Bydd Dydd Gŵyl Dewi Sant, Ysbyty St Kentigern yn Llanelwy, yn cynnal cyngerdd dwyieithog 'Gwyl Dewi Sant' i ddathlu diwylliant Cerddorol Cymru.

Mwy

Digwyddiadau

Cyngor Tref Abergele Town Council

 

Llyfrgell Abergele yn Dathlu 50

Llyfrgell Abergele yn Dathlu 50

Nos Fercher Ionawr 9 2019
Cyng Dr Mark Baker, sgwrs am ei lyfr diweddaraf: Gwrych Castle : An Official Guide
Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Dydd Iau Ionawr 10 2019
Amser stori arbennig
Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Diwrnod agored 10 Ionawr 2019
Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Community Christmas Party (Saensneg yn unig)

Christmas Party

Thursday 20th of December
Dewi Sant Community Centre
1pm - 3pm

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Christmas Craft Fair (Saensneg yn unig)

Christmas Craft Fair

Saturday 1st of December
Abergele Old People's Club
10am - 2pm

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Elusen am dynnu sylw at glefyd macwlaidd yn Ysbyty Abergele

Yn ddiweddarach yn ystod y mis, (mis Tachwedd) , bydd un o’r prif elusennau ym maes colli golwg, sef y Gymdeithas Facwlaidd, yn tynnu sylw manwl at y clefyd sydd fwyaf cyfrifol am achosi dallineb a hynny yn Ysbyty Abergele. Ddydd Mawrth 20 Tachwedd, bydd yr elusen yn codi stondin wybodaeth yn adran llygaid yr ysbyty yn Ffordd Llanfair, rhwng 9.30am a 4.30pm a bydd staff y Gymdeithas ar gael i gynnig cyngor a chymorth i bobl sy’n dioddef o glefyd macwlaidd. Wedyn, o ddydd Mawrth 15 Ionawr 2019 ymlaen, bydd yr elusen yn codi ei stondin yn yr ysbyty yr un amser ar y trydydd dydd Mawrth ymhob mis.

I gael rhagor o wybodaeth am y datganiad hwn i'r wasg, cysylltwch ag Andrew Gray, swyddog cynorthwyol y wasg a chysylltiadau cyhoeddus, y Gymdeithas Facwlaidd ar 01286 326621 neu andrew.gray@macularsociety.org


Diwali (Saensneg yn unig)

Sul y cofio yn Theatr Colwyn

We are seeking participation and support from local residents/organisations/Educational Institutions

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Sul y cofio yn Theatr Colwyn

Sul y cofio yn Theatr Colwyn

Dydd Sul, Tachwedd 11fed, 6y.h

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


An exhibition and Poppy display (Saesneg yn unig)
An exhibition and Poppy display will be shown at St George Church, 7-9 November 10.00-4.00pm. Display by local children with memorabilia and postcards. Refreshments and free admission, any donations to Help the Heroes.


Dathlu diwedd y Rhyfel Mawr

Dathlu diwedd yr rhyfel mawr

Tachwedd 12fed, 2.00y.h - 4.00y.h

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Dyfeiswyr Direidi

Dyfeiswyr Direidi

Rhwng 4 ac 12 oed?

Dewch i ymuno â Sialens Ddarllen yr Haf, ‘Dyfeiswyr Direidi’ yn Llyfrgelloedd Sir Conwy rhwng Gorffennaf 14 a Medi 15.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Dewch i Ddawnsio!!

Come and Dance!!

Llyfrgell Abergele

Dydd Mercher 1 Awst 2.00pm

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Community Open Day (Saensneg yn unig)

Community Open day

Canolfan Dewi Sant Centre

Saturday 21st July, 12noon - 3pm

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

 


   

Cyfeirlyfr y Dref 17/18

Town Guide 17-18

Lleoliad


I weld Cyngor Tref Abergele mewn map mwy

Cysylltu â Ni

Cyfeiriad: twitter
Cyngor Tref Abergele,
Ffordd Llanddulas,
Abergele
Conwy LL22 7BT
Ffôn: 01745 833242
Facs: 01745 833780
Ebost: info@abergele-towncouncil.co.uk

Bookmark and Share