Cyngor y Dref


Croeso  gan  Y  Maer
(Y Cyng. Mike Bird)

Fe hoffwn groesawu'r ymwelwyr i  gyd  i wefan  Cyngor Tref Abergele. Fe fydd honno, gobeithio, yn ffynhonnell werthfawr o wybodaeth am Gyngor Tref Abergele a'n cymuned yn gyffredinol..
Mwy

Abergele


Gwybodaeth i ddod yn fuan....

Newyddion


12 Days of Christmas Video (Saesneg yn unig)

Mwy

Digwyddiadau

Cyngor Tref Abergele Town Council

 

Community Christmas Party (Saensneg yn unig)

Christmas Party

Thursday 20th of December
Dewi Sant Community Centre
1pm - 3pm

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Christmas Craft Fair (Saensneg yn unig)

Christmas Craft Fair

Saturday 1st of December
Abergele Old People's Club
10am - 2pm

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Elusen am dynnu sylw at glefyd macwlaidd yn Ysbyty Abergele

Yn ddiweddarach yn ystod y mis, (mis Tachwedd) , bydd un o’r prif elusennau ym maes colli golwg, sef y Gymdeithas Facwlaidd, yn tynnu sylw manwl at y clefyd sydd fwyaf cyfrifol am achosi dallineb a hynny yn Ysbyty Abergele. Ddydd Mawrth 20 Tachwedd, bydd yr elusen yn codi stondin wybodaeth yn adran llygaid yr ysbyty yn Ffordd Llanfair, rhwng 9.30am a 4.30pm a bydd staff y Gymdeithas ar gael i gynnig cyngor a chymorth i bobl sy’n dioddef o glefyd macwlaidd. Wedyn, o ddydd Mawrth 15 Ionawr 2019 ymlaen, bydd yr elusen yn codi ei stondin yn yr ysbyty yr un amser ar y trydydd dydd Mawrth ymhob mis.

I gael rhagor o wybodaeth am y datganiad hwn i'r wasg, cysylltwch ag Andrew Gray, swyddog cynorthwyol y wasg a chysylltiadau cyhoeddus, y Gymdeithas Facwlaidd ar 01286 326621 neu andrew.gray@macularsociety.org


Diwali (Saensneg yn unig)

Sul y cofio yn Theatr Colwyn

We are seeking participation and support from local residents/organisations/Educational Institutions

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Sul y cofio yn Theatr Colwyn

Sul y cofio yn Theatr Colwyn

Dydd Sul, Tachwedd 11fed, 6y.h

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


An exhibition and Poppy display (Saesneg yn unig)
An exhibition and Poppy display will be shown at St George Church, 7-9 November 10.00-4.00pm. Display by local children with memorabilia and postcards. Refreshments and free admission, any donations to Help the Heroes.


Dathlu diwedd y Rhyfel Mawr

Dathlu diwedd yr rhyfel mawr

Tachwedd 12fed, 2.00y.h - 4.00y.h

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Dyfeiswyr Direidi

Dyfeiswyr Direidi

Rhwng 4 ac 12 oed?

Dewch i ymuno â Sialens Ddarllen yr Haf, ‘Dyfeiswyr Direidi’ yn Llyfrgelloedd Sir Conwy rhwng Gorffennaf 14 a Medi 15.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Dewch i Ddawnsio!!

Come and Dance!!

Llyfrgell Abergele

Dydd Mercher 1 Awst 2.00pm

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Community Open Day (Saensneg yn unig)

Community Open day

Canolfan Dewi Sant Centre

Saturday 21st July, 12noon - 3pm

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

 


   

Cyfeirlyfr y Dref 17/18

Town Guide 17-18

Lleoliad


I weld Cyngor Tref Abergele mewn map mwy

Cysylltu â Ni

Cyfeiriad: twitter
Cyngor Tref Abergele,
Ffordd Llanddulas,
Abergele
Conwy LL22 7BT
Ffôn: 01745 833242
Facs: 01745 833780
Ebost: info@abergele-towncouncil.co.uk

Bookmark and Share