Cyngor y Dref


Croeso gan Y Maer
(Y Cyng. Shirley Jones-Roberts)

Fe hoffwn groesawu'r ymwelwyr i  gyd  i wefan  Cyngor Tref Abergele. Fe fydd honno, gobeithio, yn ffynhonnell werthfawr o wybodaeth am Gyngor Tref Abergele a'n cymuned yn gyffredinol..
Mwy

Abergele


Abergele Town Council are proud to announce that they have sponsored the Town Car Parks
(Saesneg yn unig ar gael)
Abergele Town Council are proud to announce that they have sponsored the Town Car Parks to enable them to be free for the Community and Visitors until 31st March, 2021.

Mwy

Newyddion


Ymgyrch Grant datblygu Disgyblion – Mynediad: Canllaw i rhandeiliaid
Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Mwy

Digwyddiadau

Cyngor Tref Abergele Town Council

 

Teithio trwy Amser yng Ngoed y Copa

open day poster

Dydd Sul 11 Awst 2019
£5 per head

Click here for more information


Secret Agents Children's Holiday Club (Saesneg yn unig...)

open day poster

July 22nd - July 26th
10am - 12pm

Click here for more information


Community Open Day (Saesneg yn unig...)

open day poster

Dewi Sant Centre
Saturday 20th July
12 noon - 3pm

Click here for more information


Ysgolion yr 21ain Ganrif

Itaca - Diwrnod Agored!

Ysgol Emrys ap Iwan
Dydd Iau, 13eg Mehefin 2019
Unrhyw adeg rhwng 2-6pm

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Itaca - Diwrnod Agored!

Itaca - Diwrnod Agored!

Mehefin 26 2019,
10yb - 2yp
Hesketh House, Bridge Street, Abergele, Conwy, LL22 7HA

Mae lle parcio cyfyngedig tu ol'r i'r adeilad, rhannwch ceir os yn posib!

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Art and Craft Exhibition (Saesneg yn unig...)

Ysgolion yr 21ain Ganrif - Rhaglen Foderneiddio - Ymgysylltu

Wednesday 26th - Saturday 29th June, 2019
10-6pm

Admission £3.00
Tea / Coffee cakes available in the Crypt

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Gwasanaeth i gotfau 75 mlynedd glaniadau D-Day

Ysgolion yr 21ain Ganrif - Rhaglen Foderneiddio - Ymgysylltu

I'w gynnal yn Eglwys San Mihangel, Abergele.
Mehefin 5ed am 6yh.

Croeso i bawb.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Garden Open (Saesneg yn unig...)

Ysgolion yr 21ain Ganrif - Rhaglen Foderneiddio - Ymgysylltu

7 Park Grove, Abergele
Bank Holiday Monday 27th May
2.00pm - 5.00pm

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Urban Snapshot (Saesneg yn unig)

Llyfrgell Abergele yn Dathlu 50

30th March 2019 - Rhyd-y-Foel Community Centre - 10:00 to 12:30
27th April & 18th May 2019 - St Paul’s Church, Abergele - 10:00 to 12:30
8th June 2019 - Llanddulas Village Hall - 9:30 to 12:00

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Digwyddiad Gwybodaeth am Lifogydd Llanddulas i Fae Cinmel

Llyfrgell Abergele yn Dathlu 50

Dydd Mercher 6 Mawrth 2019
10:30am tan 19:00pm

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Gwobrau Busnes Conwy 2019

Llyfrgell Abergele yn Dathlu 50

Gwener 21 Mehefin 2019
Venue Cymru

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Llyfrgell Abergele yn Dathlu 50

Llyfrgell Abergele yn Dathlu 50

Nos Fercher Ionawr 9 2019
Cyng Dr Mark Baker, sgwrs am ei lyfr diweddaraf: Gwrych Castle : An Official Guide
Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Dydd Iau Ionawr 10 2019
Amser stori arbennig
Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Diwrnod agored 10 Ionawr 2019
Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Community Christmas Party (Saensneg yn unig)

Christmas Party

Thursday 20th of December
Dewi Sant Community Centre
1pm - 3pm

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Christmas Craft Fair (Saensneg yn unig)

Christmas Craft Fair

Saturday 1st of December
Abergele Old People's Club
10am - 2pm

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Elusen am dynnu sylw at glefyd macwlaidd yn Ysbyty Abergele

Yn ddiweddarach yn ystod y mis, (mis Tachwedd) , bydd un o’r prif elusennau ym maes colli golwg, sef y Gymdeithas Facwlaidd, yn tynnu sylw manwl at y clefyd sydd fwyaf cyfrifol am achosi dallineb a hynny yn Ysbyty Abergele. Ddydd Mawrth 20 Tachwedd, bydd yr elusen yn codi stondin wybodaeth yn adran llygaid yr ysbyty yn Ffordd Llanfair, rhwng 9.30am a 4.30pm a bydd staff y Gymdeithas ar gael i gynnig cyngor a chymorth i bobl sy’n dioddef o glefyd macwlaidd. Wedyn, o ddydd Mawrth 15 Ionawr 2019 ymlaen, bydd yr elusen yn codi ei stondin yn yr ysbyty yr un amser ar y trydydd dydd Mawrth ymhob mis.

I gael rhagor o wybodaeth am y datganiad hwn i'r wasg, cysylltwch ag Andrew Gray, swyddog cynorthwyol y wasg a chysylltiadau cyhoeddus, y Gymdeithas Facwlaidd ar 01286 326621 neu andrew.gray@macularsociety.org


Diwali (Saensneg yn unig)

Sul y cofio yn Theatr Colwyn

We are seeking participation and support from local residents/organisations/Educational Institutions

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Sul y cofio yn Theatr Colwyn

Sul y cofio yn Theatr Colwyn

Dydd Sul, Tachwedd 11fed, 6y.h

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


An exhibition and Poppy display (Saesneg yn unig)
An exhibition and Poppy display will be shown at St George Church, 7-9 November 10.00-4.00pm. Display by local children with memorabilia and postcards. Refreshments and free admission, any donations to Help the Heroes.


Dathlu diwedd y Rhyfel Mawr

Dathlu diwedd yr rhyfel mawr

Tachwedd 12fed, 2.00y.h - 4.00y.h

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Dyfeiswyr Direidi

Dyfeiswyr Direidi

Rhwng 4 ac 12 oed?

Dewch i ymuno â Sialens Ddarllen yr Haf, ‘Dyfeiswyr Direidi’ yn Llyfrgelloedd Sir Conwy rhwng Gorffennaf 14 a Medi 15.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Dewch i Ddawnsio!!

Come and Dance!!

Llyfrgell Abergele

Dydd Mercher 1 Awst 2.00pm

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Community Open Day (Saensneg yn unig)

Community Open day

Canolfan Dewi Sant Centre

Saturday 21st July, 12noon - 3pm

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

 


   

Cyfeirlyfr y Dref 19/20-21

Town Guide 19/20-21

Lleoliad


I weld Cyngor Tref Abergele mewn map mwy

Cysylltu â Ni

Cyfeiriad: twitter
Cyngor Tref Abergele,
Ffordd Llanddulas,
Abergele
Conwy LL22 7BT
Ffôn: 01745 833242
Facs: 01745 833780
Ebost: info@abergele-towncouncil.co.uk

Bookmark and Share