Cyngor y Dref


Croeso  gan  Y  Maer
(Y Cyng. John MacLennan)

Fe hoffwn groesawu'r ymwelwyr i  gyd  i wefan  Cyngor Tref Abergele. Fe fydd honno, gobeithio, yn ffynhonnell werthfawr o wybodaeth am Gyngor Tref Abergele a'n cymuned yn gyffredinol..
Mwy

Abergele


Fe ddarperir y wybodaeth ganlynol am Abergele:
Datganiad tystiolaeth
Cerdded yn Abergele
Hanes

Mwy

Newyddion


Free trees for schools & communities (Saesneg yn unig ar gael)

Woodland Trust

Click here for more information

Mwy

Digwyddiadau

Cyngor Tref Abergele Town Council


St Cynbryd's Community Park Opening Event (saensneg yn unig)

poster

Saturday 29 October, 11am to 4pm
Formal opening at 2pm by Brenda Taylor
Something for everyone

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Cynllun Creu Lleoedd Abergele - cliciwch yma

Saesneg yn unig ar gael

25th September Civic Service at St Michael’s Church (11am)
Followed by refreshments in the Old People’s rooms.

11th Nov Armistice Day

13th Nov Remembrance Sunday, St Michael’s Church (10am)

2nd Dec Christmas Concert, Capel Mynydd Seion (7pm)


   

Cyfeirlyfr y Dref 15/16

Lleoliad


I weld Cyngor Tref Abergele mewn map mwy

Cysylltu â Ni

Cyfeiriad: twitter
Cyngor Tref Abergele,
Ffordd Llanddulas,
Abergele
Conwy LL22 7BT
Ffôn: 01745 833242
Facs: 01745 833780
Ebost: info@abergele-towncouncil.co.uk

Bookmark and Share