Cyngor y Dref


Croeso gan Y Maer
(Y Cyng. Shirley Jones-Roberts)

Fe hoffwn groesawu'r ymwelwyr i  gyd  i wefan  Cyngor Tref Abergele. Fe fydd honno, gobeithio, yn ffynhonnell werthfawr o wybodaeth am Gyngor Tref Abergele a'n cymuned yn gyffredinol..
Mwy

Abergele


Abergele Town Council are proud to announce that they have sponsored the Town Car Parks
(Saesneg yn unig ar gael)
Abergele Town Council are proud to announce that they have sponsored the Town Car Parks to enable them to be free for the Community and Visitors until 31st March, 2021.

Mwy

Newyddion


Ail rownd Cronfa Budd Cymunedol Brenig Wind Ltd ar agor
Dilynnwch y ddolen ar gyfer:
• Cyfarwyddyd Grant
• Ffurflen gais ar gyfer prosiectau llai na £10,000 ....

Mwy

Digwyddiadau

Cyngor Tref Abergele Town Council

Cronfa Ragoriaeth Conwy £1000

 

open day poster

Mae'r gronfa yn darparu cefnogaeth ariannol i driolion Conwy sydd â dawn arbennig ym myd chwaraeon a'r celfyddydau.

I weld y meini prawf llawn ac i ymgeisio cliciwch yma

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

 

Stori'r Nadolig

open day poster

Dydd Gwener, Rhagfyr 6ed, 2019, am 6y.h.
Eglwys Sant Mihangel Abergele

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth am Stori'r Nadolig

 

Tree of Lights (Saesneg yn unig...)

open day poster

29th of November 2019

Cliciwch yma am poster Tree of Lights

 

Advent Festival (Saesneg yn unig...)

open day poster

25th-28th of November

We are inviting Christmas wreaths and Nativity sets to be displayed in St Michael’s for our Advent Festival.

All schools, groups and charities are invited to make a wreath or if you have a treasured nativity set, bring it, or make one using recycling and natural things. EVERYONE IS INVITED TO CREATE!

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Cliciwch yma am taflen wybodaeth Advent Festival

 

Barn Dance (Saesneg yn unig...)

open day poster

Nos Sadwrn 7fed o Rhagfyr, 2019
7.30yh

£8.00 (Plant o dan 14 & anabl £4.00)
Cysylltu gyda Barry 07818 039847 / 07565 496225

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

 

Dementia-Friendly Abergele Community Christmas Concert (Saesneg yn unig...)

open day poster

Dydd Iau 5efd o Rhagfyr, 2019
12.30 -3yh

Canolfan Dwei Sant,
South Parade,
Pensarn,
LL22 7RG

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Cytun Coffee Morning and Mince Pie (Saesneg yn unig...)

Saturday 2nd of November 10-11.30am

at St Michael's Church, Abergele.

£1 at the door and tickets available.

Raffle and Cakes for sale, book stalls and Bric a Brac.


Teithio trwy Amser yng Ngoed y Copa

open day poster

Dydd Sul 11 Awst 2019
£5 per head

Click here for more information

 


   

Cyfeirlyfr y Dref 19/20-21

Town Guide 19/20-21

Lleoliad


I weld Cyngor Tref Abergele mewn map mwy

Cysylltu â Ni

Cyfeiriad: twitter
Cyngor Tref Abergele,
Ffordd Llanddulas,
Abergele
Conwy LL22 7BT
Ffôn: 01745 833242
Facs: 01745 833780
Ebost: info@abergele-towncouncil.co.uk

Bookmark and Share