Cyngor y Dref


Croeso  gan  Y  Maer
(Y Cyng. John MacLennan)

Fe hoffwn groesawu'r ymwelwyr i  gyd  i wefan  Cyngor Tref Abergele. Fe fydd honno, gobeithio, yn ffynhonnell werthfawr o wybodaeth am Gyngor Tref Abergele a'n cymuned yn gyffredinol..
Mwy

Abergele


Fe ddarperir y wybodaeth ganlynol am Abergele:
Datganiad tystiolaeth
Cerdded yn Abergele
Hanes

Mwy

Newyddion


Free trees for schools & communities (Saesneg yn unig ar gael)

Woodland Trust

Click here for more information

Mwy

Cynghorwyr

Cyngor Tref Abergele Town Council


Etholwyd pob cynghorydd ar Fai 3ydd, 2012, i wasanaethu am bum mlynedd.

Cynrychiolaeth ar Gyrff Allanol 2016/17 - cliciwch yma

- - -

Councillor Declaration of Interest

Under the Code of Conduct adopted under Section 51 of the Local Government Act 2000 and section 55 of the Local Government (Democracy)(Wales) Act 2013, Members of the Town Council are required to declare that they have a personal interest on the form provided and an electronic version must also be published on the Town Council's website.

Declaration of personal interest 2016/2017 - click here

Councillor Allowances 2015/16 - click here

- - -


Mae gan y Cyngor 17 cynghorydd fel a ganlyn:Cynghorydd Andrew Wood - Annibynnol

Cyfeiriad:
18 Llwyn Onn
Abergele,
LL22 7EG

Ffôn: 01745 822922
Ebost: cliciwch yma

Ystadegau Presenoldeb: cliciwch yma

Cynghorydd Delyth A. MacRae - Annibynnol

Cyfeiriad:
Coedwig,
21 Compton Way,
Abergele,
LL22 7BL

Ffôn: 07557 480 293
Ebost: cliciwch yma

Ystadegau Presenoldeb: cliciwch yma

Cynghorydd Tim Rowlands - Ceidwadwyr Cymreig

Cyfeiriad:
The Warren Cottage
Tan y Fron Road
Abergele
LL22 9BB

Ffôn: 01745 833820
Ebost: cliciwch yma

Ystadegau Presenoldeb: cliciwch yma

Cynghorydd Gina Maddison - Co-opted

Cyfeiriad:
Beechwood
32 Sea Road
Abergele
LL22 8TW

Ffôn: 01745 827169

Ebost: cliciwch yma

Ystadegau Presenoldeb: cliciwch yma

Maddison

Cllr Shirley Jones-Roberts - Annibynnol

Cyfeiriad:
1 Lon Wen
Abergele
LL22 7JD

Ffôn: dod yn fuan

Ebost: cliciwch yma

Ystadegau Presenoldeb: cliciwch yma

Cllr Chris MacRae - Heb Nodi

Address:
Coedwig
21 Compton Way
Abergele
LL22 7BL

Ffôn: dod yn fuan

Ebost: cliciwch yma

Ystadegau Presenoldeb: cliciwch yma

Cynghorydd Alan Hunter - Independent

Cyfeiriad:
25 Llys y Mor
Abergele
LL22 7PE

Ffôn: 01745 827478

Ebost: cllr.a.hunter@abergele-towncouncil.co.uk

Ystadegau Presenoldeb: cliciwch yma

Cynghorydd Mark Bond - Annibynnol

Cyfeiriad:
26 Heol Awel,
Abergele
LL22 7UQ

Ffôn: 01745 827833
Ebost: cliciwch yma

Ystadegau Presenoldeb: cliciwch yma

Cynghorydd John A. MacLennan - Ceidwadwyr Cymreig

Cyfeiriad:
19 Lon Garnedd,
Abergele
LL22 7EW

Ffôn: 01745 826901
Ebost: cliciwch yma

Ystadegau Presenoldeb: cliciwch yma

Cynghorydd R. Malcolm Medlicott - Annibynnol

Cyfeiriad:
Homelea,
Peel Street,
Abergele LL22 7LA

Ffôn: 01745 833058
Ebost: cliciwch yma

Ystadegau Presenoldeb: cliciwch yma


Cynghorydd Brian C. Roberts - Annibynnol

Cyfeiriad:
1 Lon Wen,
Abergele,
LL22 7JD

Ffôn: 01745 826427
Mobile: 07787 987 225
Ebost: cliciwch yma

Ystadegau Presenoldeb: cliciwch yma

Cynghorydd Sam Rowlands - Ceidwadwyr Cymreig

Cyfeiriad:
Llais Afon
High Street
Abergele.
LL22 7AR

Ffôn: 07825 588621
Ebost: cliciwch yma

Ystadegau Presenoldeb: cliciwch yma

Cynghorydd Richard G. Waters - Non selected

Cyfeiriad:
3 Bryn Ithel,
Abergele
LL22 8QB

Ffôn: 01745 832006
Ebost: cliciwch yma

Ystadegau Presenoldeb: cliciwch yma

 

Cynghorydd Mike Bird - Annibynnol

Cyfeiriad:
4 Primrose Hill
St. George
Abergele
LL22 9BT

Ffôn: 01745 824479
Ebost: click here

Ystadegau Presenoldeb: cliciwch yma


   

Cyfeirlyfr y Dref 15/16

Lleoliad


I weld Cyngor Tref Abergele mewn map mwy

Cysylltu â Ni

Cyfeiriad: twitter
Cyngor Tref Abergele,
Ffordd Llanddulas,
Abergele
Conwy LL22 7BT
Ffôn: 01745 833242
Facs: 01745 833780
Ebost: info@abergele-towncouncil.co.uk

Bookmark and Share