Cyngor y Dref


Croeso  gan  Y  Maer
(Y Cyng. Mike Bird)

Fe hoffwn groesawu'r ymwelwyr i  gyd  i wefan  Cyngor Tref Abergele. Fe fydd honno, gobeithio, yn ffynhonnell werthfawr o wybodaeth am Gyngor Tref Abergele a'n cymuned yn gyffredinol..
Mwy

Abergele


Arolwg Cynllun Lleoedd Abergele
Mae Cynllun Lleoedd Abergele yn bwriadu gosod arwyddion dros dro i gerddwyr dros yr wythnosau nesaf. Bydd yr arwyddion dros dro o gymorth i ni gynllunio ar gyfer gosod arwyddion parhaol yn y dyfodol. Cyn i ni osod yr arwyddion, byddem yn ddiolchgar petaech yn treulio ychydig funudau yn llenwi'r arolwg byr hwn am sut rydych yn defnyddio canol tref Abergele, y Parciau ac ardal Pensarn. - Cliciwch yma

Newyddion


Abergele Train Disaster (saesneg yn unig)
The Abergele Train Disaster 1868, was, at the time, the worst railway disaster yet in Britain, and also the most alarming.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Mwy

Cynghorwyr

Cyngor Tref Abergele Town Council


Etholwyd pob cynghorydd ar Fai 4ydd, 2017, i wasanaethu am bum mlynedd.

Cynrychiolaeth ar Gyrff Allanol 2018/19 - cliciwch yma

- - -

Councillor Declaration of Interest

Under the Code of Conduct adopted under Section 51 of the Local Government Act 2000 and section 55 of the Local Government (Democracy)(Wales) Act 2013, Members of the Town Council are required to declare that they have a personal interest on the form provided and an electronic version must also be published on the Town Council's website.

Declaration of personal interest 2017/2018 - click here

Councillor Allowances 2017/18 - click here

- - -


Mae gan y Cyngor 16 cynghorydd fel a ganlyn:Cynghorydd Pauline Heap-Williams - Ceidwadwyr Cymreig

Cyfeiriad:
Brymbo House,
Chapel Street,
Abergele,
LL22 7AW

Ffôn: 07701376695
Ebost:
cliciwch yma

Ystadegau Presenoldeb: cliciwch yma

Cynghorydd Dr Mark Baker - Co-opted

Cyfeiriad:
6 Sea Road
Abergele
LL22 7BU

Ffôn: 07701376693
Ebost:
cliciwch yma

Ystadegau Presenoldeb: cliciwch yma

Cynghorydd Andrew Wood - Annibynnol

Cyfeiriad:
18 Llwyn Onn
Abergele,
LL22 7EG

Ffôn: 01745 822922
Ebost: cliciwch yma

Ystadegau Presenoldeb: cliciwch yma

Cynghorydd Delyth A. MacRae - Annibynnol

Cyfeiriad:
Coedwig,
21 Compton Way,
Abergele,
LL22 7BL

Ffôn: 07557 480 293
Ebost: cliciwch yma

Ystadegau Presenoldeb: cliciwch yma

Cynghorydd Shirley Jones-Roberts - Annibynnol

Cyfeiriad:
1 Lon Wen
Abergele
LL22 7JD

Ffôn: 01745 826 427

Ebost: cliciwch yma

Ystadegau Presenoldeb: cliciwch yma

Cynghorydd Richard G. Waters - Non-Specified

Cyfeiriad:
3 Bryn Ithel,
Abergele
LL22 8QB

Ffôn: 01745 832006
Ebost: cliciwch yma

Ystadegau Presenoldeb: cliciwch yma

Cynghorydd Mike Richards - Llafur Cymreig

Cyfeiriad:
11 Coed Gwern
Abergele
Conwy
LL22 7EL

Ffôn: 01745 823 842

Ebost: cliciwch yma

Ystadegau Presenoldeb: cliciwch yma

Cynghorydd Dean M Armstrong - Annibynnol

Cyfeiriad:
15 Lon y Cyll
Pensarn
Abergele
Conwy
LL22 7RN

Ffôn: 07860 202542

Ebost: cliciwch yma

Ystadegau Presenoldeb: cliciwch yma

Cynghorydd Alan Hunter - Annibynnol

Cyfeiriad:
25 Llys y Mor
Abergele
LL22 7PE

Ffôn: yma yn fuan

Ebost: cliciwch yma

Ystadegau Presenoldeb: cliciwch yma

Cynghorydd George Frost - Co-opted

Cyfeiriad:
4 Coed Bedw,
Abergele,
LL22 7EH

Ffôn: 07501231974
Ebost: cliciwch yma

Ystadegau Presenoldeb: cliciwch yma


Cynghorydd Malcolm Medlicott - Co-opted

Cyfeiriad:
Homelea,
Peel Street,
Abergele,
LL22 7LA

Ffôn: 01745 833 058
Ebost: cliciwch yma

Ystadegau Presenoldeb: cliciwch yma


Cynghorydd Mark Bond - Co-opted

Cyfeiriad:
34 Turnberry Drive,
Abergele,
LL22 7UD

Ffôn: 01745 827 833
Ebost: cliciwch yma

Ystadegau Presenoldeb: cliciwch yma


Cynghorydd Charlie McCoubrey - Co-opted

Cyfeiriad:
Hen Wrych Farm,
Llandulas Road,
Abergele,
LL22 8EU

Ffôn: 07701 376 716
Ebost: cliciwch yma

Ystadegau Presenoldeb: cliciwch yma


Cynghorydd Brian C. Roberts - Annibynnol

Cyfeiriad:
1 Lon Wen,
Abergele,
LL22 7JD

Ffôn: 01745 826427
Ebost: cliciwch yma

Ystadegau Presenoldeb: cliciwch yma

Cynghorydd Sam Rowlands - Ceidwadwyr Cymreig

Cyfeiriad:
Llais Afon
High Street
Abergele.
LL22 7AR

Ffôn: 07825 588621
Ebost: cliciwch yma

Ystadegau Presenoldeb: cliciwch yma

 

Cynghorydd Mike Bird - Annibynnol

Cyfeiriad:
4 Primrose Hill
St. George
Abergele
LL22 9BT

Ffôn: 01745 824479
Ebost: cliciwch yma

Ystadegau Presenoldeb: cliciwch yma


   

Cyfeirlyfr y Dref 17/18

Town Guide 17-18

Lleoliad


I weld Cyngor Tref Abergele mewn map mwy

Cysylltu â Ni

Cyfeiriad: twitter
Cyngor Tref Abergele,
Ffordd Llanddulas,
Abergele
Conwy LL22 7BT
Ffôn: 01745 833242
Facs: 01745 833780
Ebost: info@abergele-towncouncil.co.uk

Bookmark and Share