Cyngor y Dref


Croeso gan Y Maer
(Y Cyng. Shirley Jones-Roberts)

Fe hoffwn groesawu'r ymwelwyr i  gyd  i wefan  Cyngor Tref Abergele. Fe fydd honno, gobeithio, yn ffynhonnell werthfawr o wybodaeth am Gyngor Tref Abergele a'n cymuned yn gyffredinol..
Mwy

Newyddion


Notice of date appointed for the exercise of electors’ rights under the Public Audit (Saesneg yn unig...)

Financial year ended 31 March 2020

Mwy

Cynghorwyr

Cyngor Tref Abergele Town Council


Etholwyd pob cynghorydd ar Fai 4ydd, 2017, i wasanaethu am bum mlynedd.

Cynrychiolaeth ar Gyrff Allanol 2019/20 - cliciwch yma

- - -

Councillor Declaration of Interest

Under the Code of Conduct adopted under Section 51 of the Local Government Act 2000 and section 55 of the Local Government (Democracy)(Wales) Act 2013, Members of the Town Council are required to declare that they have a personal interest on the form provided and an electronic version must also be published on the Town Council's website.

Declaration of personal interest 2019/2020 - click here

Councillor Allowances 2019/20- click here

- - -


Mae gan y Cyngor 16 cynghorydd fel a ganlyn:Cynghorydd Pauline Heap-Williams - Ceidwadwyr Cymreig

Cyfeiriad:
3 Pen y Bank, Chapel Street, Abergele. LL22 7AW

Ffôn: 01745 827676 / 07990642186
Ebost:
cliciwch yma

Ystadegau Presenoldeb: cliciwch yma

Cynghorydd Dr Mark Baker - Co-opted

Cyfeiriad:
Ty Crwn
Llanddulas Road
Abergele
Conwy
LL22 8EU

Ffôn: 07701376693
Ebost:
cliciwch yma

Ystadegau Presenoldeb: cliciwch yma

Cynghorydd Andrew Wood - Annibynnol

Cyfeiriad:
18 Llwyn Onn
Abergele,
LL22 7EG

Ffôn: 01745 822922 / 07774834166
Ebost: cliciwch yma

Ystadegau Presenoldeb: cliciwch yma

Cynghorydd Delyth A. MacRae - Annibynnol

Cyfeiriad:
Town Hall, Council Offices,
Llanddulas Road,
Abergele.
LL22 7BT

Ffôn: 07899941656
Ebost: cliciwch yma

Ystadegau Presenoldeb: cliciwch yma

Cynghorydd Shirley Jones-Roberts - Annibynnol

Cyfeiriad:
Town Hall,
Llanddulas Road,
Abergele.
LL22 7BT

Ffôn: Ex directory

Ebost: cliciwch yma

Ystadegau Presenoldeb: cliciwch yma

Cynghorydd Richard G. Waters - Non-Specified

Cyfeiriad:
3 Bryn Ithel,
Abergele
LL22 8QB

Ffôn: 01745 832006 / 07518712999
Ebost: cliciwch yma

Ystadegau Presenoldeb: cliciwch yma

Cynghorydd Mike Richards - Llafur Cymreig

Cyfeiriad:
11 Coed Gwern
Abergele
Conwy
LL22 7EL

Ffôn: 01745 823 842

Ebost: cliciwch yma

Ystadegau Presenoldeb: cliciwch yma

Cynghorydd Alan Hunter - Annibynnol

Cyfeiriad:
25 Llys y Mor
Abergele
LL22 7PE

Ffôn: 01745 827478 

Symudol: 07393 761664

Ebost: cliciwch yma

Ystadegau Presenoldeb: cliciwch yma

Vacancy

 

Cynghorydd George Frost - Co-opted

Cyfeiriad:
4 Coed Bedw,
Abergele,
LL22 7EH

Ffôn: 01745 822240
Symudol: 07501231974 
Ebost: cliciwch yma

Ystadegau Presenoldeb: cliciwch yma


Cynghorydd Malcolm Medlicott - Co-opted

Cyfeiriad:
Homelea,
Peel Street,
Abergele,
LL22 7LA

Ffôn: 01745 833 058
Ebost: cliciwch yma

Ystadegau Presenoldeb: cliciwch yma


Cynghorydd Mark Bond - Co-opted

Cyfeiriad:
Turnberry Drive,
Abergele.
LL22 7UD

Ffôn: 01745 827833
Ebost: cliciwch yma

Ystadegau Presenoldeb: cliciwch yma


Cynghorydd Charlie McCoubrey - Co-opted

Cyfeiriad:
Hen Wrych Farm,
Llandulas Road,
Abergele,
LL22 8EU

Ffôn: 07701 376 716
Ebost: cliciwch yma

Ystadegau Presenoldeb: cliciwch yma


Cynghorydd Brian C. Roberts - Annibynnol

Cyfeiriad:
Town Hall,
Llanddulas Road,
Abergele.
LL22 7BT

Ffôn: Ex directory
Ebost: cliciwch yma

Ystadegau Presenoldeb: cliciwch yma

Cynghorydd Sam Rowlands - Ceidwadwyr Cymreig

Cyfeiriad:
Llais Afon
High Street
Abergele.
LL22 7AR

Ffôn: 07825 588621
Ebost: cliciwch yma

Ystadegau Presenoldeb: cliciwch yma

 

Cynghorydd Mike Bird - Annibynnol

Cyfeiriad:
4 Primrose Hill
St. George
Abergele
LL22 9BT

Ffôn: 01745 824479
Ebost: cliciwch yma

Ystadegau Presenoldeb: cliciwch yma


   

Cyfeirlyfr y Dref 19/20-21

Town Guide 19/20-21

Lleoliad


I weld Cyngor Tref Abergele mewn map mwy

Cysylltu â Ni

Cyfeiriad: twitter
Cyngor Tref Abergele,
Ffordd Llanddulas,
Abergele
Conwy LL22 7BT
Ffôn: 01745 833242
Facs: 01745 833780
Ebost: info@abergele-towncouncil.co.uk

Bookmark and Share