Cyngor y Dref


Croeso gan Y Maer
(Y Cyng. Shirley Jones-Roberts)

Fe hoffwn groesawu'r ymwelwyr i  gyd  i wefan  Cyngor Tref Abergele. Fe fydd honno, gobeithio, yn ffynhonnell werthfawr o wybodaeth am Gyngor Tref Abergele a'n cymuned yn gyffredinol..
Mwy

Newyddion


Future Generations Report 2020 Feedback Conference

Fel y gwyddoch efallai, mae cynhyrchu Adroddiad Cenedlaethau'r Dyfodol yn un o fy nyletswyddau o dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol.

Mwy

Abergele Car Parks

Cyngor Tref Abergele Town Council

Cymraeg yn dod yn fuan ...

Abergele Town Council are proud to announce that they have sponsored the Town Car Parks to enable them to be free for the Community and Visitors until 31st March, 2021.

Full details at each Car park:

Water Street Car Park - open 24 hours
Post code - LL22 7SH

Capacity 56 (no Coaches)
Long stay
Disabled spaces
Short walk to Town Centre and public toilets

Market Street Library Car Park - open 24 hours
Post Code - LL22 7AA

Capacity 30 (no Coaches)
Short stay
Disabled spaces
Town Centre

Pensarn Promenade
Post code - LL22 7PP

Capacity 100 (no Coaches)
Long stay
Disabled spaces
Beach location
Toilets


   

Cyfeirlyfr y Dref 19/20-21

Town Guide 19/20-21

Lleoliad


I weld Cyngor Tref Abergele mewn map mwy

Cysylltu â Ni

Cyfeiriad: twitter
Cyngor Tref Abergele,
Ffordd Llanddulas,
Abergele
Conwy LL22 7BT
Ffôn: 01745 833242
Facs: 01745 833780
Ebost: info@abergele-towncouncil.co.uk

Bookmark and Share