Cyngor y Dref


Croeso  gan  Y  Maer
(Y Cyng. Delyth MacRae)

Fe hoffwn groesawu'r ymwelwyr i  gyd  i wefan  Cyngor Tref Abergele. Fe fydd honno, gobeithio, yn ffynhonnell werthfawr o wybodaeth am Gyngor Tref Abergele a'n cymuned yn gyffredinol..
Mwy

Abergele


Fe ddarperir y wybodaeth ganlynol am Abergele:
Datganiad tystiolaeth
Cerdded yn Abergele
Hanes

Mwy

Newyddion


OPEN DOORS EVENT 2017 (Saesneg yn unig...)

Click here to view information about the Open Day

Click here to view information about the Town Hall Open Day

Mwy

Crynodeb o Bresenoldeb

Cyngor Tref Abergele Town Council

 

Crynodeb o Bresenoldeb 2016 - 2017

Cynghorwyr Cyfanswm Presenoldeb Disgwyliedig - 38 Cyfartaledd
Mike Bird 27 71%
Mark Bond 20 53%
Alan Hunter 32 84%
Judith Hudson** 18 47%
David Hancock** 8 21%
Shirley Jones-Roberts 36 95%
John A MacLennan 30 79%
Chris MacRae 32 84%
Delyth A MacRae 35 92%
Gina Maddison 28 74%
Malcolm Medlicott  31 82%
Dave Meredith** 1 3%
Brian C Roberts 34 89%
Sam Rowlands 32 84%
Tim Rowlands 25 66%
Richard G Waters 34 89%
Andrew Wood 25 66%

**Gorffennodd fod yn gynghorydd ganol ffordd trwy ei dymor.

   

Cyfeirlyfr y Dref 15/16

Lleoliad


I weld Cyngor Tref Abergele mewn map mwy

Cysylltu â Ni

Cyfeiriad: twitter
Cyngor Tref Abergele,
Ffordd Llanddulas,
Abergele
Conwy LL22 7BT
Ffôn: 01745 833242
Facs: 01745 833780
Ebost: info@abergele-towncouncil.co.uk

Bookmark and Share