Cyngor y Dref


Croeso  gan  Y  Maer
(Y Cyng. Delyth MacRae)

Fe hoffwn groesawu'r ymwelwyr i  gyd  i wefan  Cyngor Tref Abergele. Fe fydd honno, gobeithio, yn ffynhonnell werthfawr o wybodaeth am Gyngor Tref Abergele a'n cymuned yn gyffredinol..
Mwy

Abergele


Fe ddarperir y wybodaeth ganlynol am Abergele:
Rhestr y Meirw Ryfel Byd Cyntaf
Cerdded yn Abergele
Hanes

Mwy

Newyddion


Flooding Concerns (Saesneg yn unig...)

Any flooding concerns contact the following Cllr flood wardens

Pensarn Ward : Cllr Dean Armstrong 01745 270903
Cllr Alan Hunter 01745 827478
Gele Ward Cllr Delyth MacRae 01745 825066
Cllr Andrew Wood 01745 822922
Cllr Richard Waters 01745 832006
Pentre Mawr Ward: Cllr. Charlie McCoubrey 07545597823
Cllr. Sam Rowlands 07825588621


Mwy

Crynodeb o Bresenoldeb

Cyngor Tref Abergele Town Council

 

Crynodeb o Bresenoldeb 2016 - 2017

Cynghorwyr Cyfanswm Presenoldeb Disgwyliedig - 38 Cyfartaledd
Mike Bird 27 71%
Mark Bond 20 53%
Alan Hunter 32 84%
Judith Hudson** 18 47%
David Hancock** 8 21%
Shirley Jones-Roberts 36 95%
John A MacLennan 30 79%
Chris MacRae 32 84%
Delyth A MacRae 35 92%
Gina Maddison 28 74%
Malcolm Medlicott  31 82%
Dave Meredith** 1 3%
Brian C Roberts 34 89%
Sam Rowlands 32 84%
Tim Rowlands 25 66%
Richard G Waters 34 89%
Andrew Wood 25 66%

**Gorffennodd fod yn gynghorydd ganol ffordd trwy ei dymor.

   

Cyfeirlyfr y Dref 17/18

Town Guide 17-18

Lleoliad


I weld Cyngor Tref Abergele mewn map mwy

Cysylltu â Ni

Cyfeiriad: twitter
Cyngor Tref Abergele,
Ffordd Llanddulas,
Abergele
Conwy LL22 7BT
Ffôn: 01745 833242
Facs: 01745 833780
Ebost: info@abergele-towncouncil.co.uk

Bookmark and Share