Cyngor y Dref


Croeso  gan  Y  Maer
(Y Cyng. John MacLennan)

Fe hoffwn groesawu'r ymwelwyr i  gyd  i wefan  Cyngor Tref Abergele. Fe fydd honno, gobeithio, yn ffynhonnell werthfawr o wybodaeth am Gyngor Tref Abergele a'n cymuned yn gyffredinol..
Mwy

Abergele


Fe ddarperir y wybodaeth ganlynol am Abergele:
Datganiad tystiolaeth
Cerdded yn Abergele
Hanes

Mwy

Newyddion


Free trees for schools & communities (Saesneg yn unig ar gael)

Woodland Trust

Click here for more information

Mwy

Crynodeb o Bresenoldeb

Cyngor Tref Abergele Town Council

 

Crynodeb o Bresenoldeb 2015 - 2016

Cynghorwyr Cyfanswm Presenoldeb Disgwyliedig - 46 Cyfartaledd
Mike Bird 39 85%
Mark Bond 31 67%
Alan Hunter** 40 98%
Judith Hudson 41 89%
David Hancock** 25 61%
Shirley Jones-Roberts** 37 90%
John A MacLennan 28 60%
Chris MacRae** 37 90%
Delyth A MacRae 39 85%
Gina Maddison 37 80%
Malcolm Medlicott  41 89%
Dave Meredith 18 39%
Brian C Roberts 37 80%
Sam Rowlands 37 80%
Tim Rowlands 27 59%
Richard G Waters 41 89%
Andrew Wood 28 61%

** Cynghorwr wedi dechrau canol tymor - Cyfanswm Presenoldeb Disgwyliedig 41

   

Cyfeirlyfr y Dref 15/16

Lleoliad


I weld Cyngor Tref Abergele mewn map mwy

Cysylltu â Ni

Cyfeiriad: twitter
Cyngor Tref Abergele,
Ffordd Llanddulas,
Abergele
Conwy LL22 7BT
Ffôn: 01745 833242
Facs: 01745 833780
Ebost: info@abergele-towncouncil.co.uk

Bookmark and Share