Cyngor y Dref


Croeso gan Y Maer
(Y Cyng. Shirley Jones-Roberts)

Fe hoffwn groesawu'r ymwelwyr i  gyd  i wefan  Cyngor Tref Abergele. Fe fydd honno, gobeithio, yn ffynhonnell werthfawr o wybodaeth am Gyngor Tref Abergele a'n cymuned yn gyffredinol..
Mwy

Newyddion


Notice of date appointed for the exercise of electors’ rights under the Public Audit (Saesneg yn unig...)

Financial year ended 31 March 2020

Mwy

Crynodeb o Bresenoldeb

Cyngor Tref Abergele Town Council

 

Crynodeb o Bresenoldeb 2017 - 2018

Cynghorwyr Cyfanswm Presenoldeb Disgwyliedig - 36 Cyfartaledd
Dean Armstrong 33 92%
**Dr Mark Baker 18 55%
Mike Bird 28 78%
**Mark Bond 19 58%
**George Frost 28 100%
**Pauline Heap-Willliams 15 100%
Alan Hunter 34 94%
Delyth A MacRae 34 94%
**Charles McCoubrey 29 91%
**Malcolm Medlicott 30 91%
Shirley Jones-Roberts 35 97%
Mike Richards 33 92%
Brian C Roberts 29 81%
Sam Rowlands 30 83%
Richard G Waters 29 81%
Andrew Wood 25 69%

**Dechreuodd fod yn Gynghorydd ganol ffordd trwy ei dymor.

   

Cyfeirlyfr y Dref 19/20-21

Town Guide 19/20-21

Lleoliad


I weld Cyngor Tref Abergele mewn map mwy

Cysylltu â Ni

Cyfeiriad: twitter
Cyngor Tref Abergele,
Ffordd Llanddulas,
Abergele
Conwy LL22 7BT
Ffôn: 01745 833242
Facs: 01745 833780
Ebost: info@abergele-towncouncil.co.uk

Bookmark and Share