Cyngor y Dref


Croeso  gan  Y  Maer
(Y Cyng. Delyth MacRae)

Fe hoffwn groesawu'r ymwelwyr i  gyd  i wefan  Cyngor Tref Abergele. Fe fydd honno, gobeithio, yn ffynhonnell werthfawr o wybodaeth am Gyngor Tref Abergele a'n cymuned yn gyffredinol..
Mwy

Abergele


Arolwg Cynllun Lleoedd Abergele
Mae Cynllun Lleoedd Abergele yn bwriadu gosod arwyddion dros dro i gerddwyr dros yr wythnosau nesaf. Bydd yr arwyddion dros dro o gymorth i ni gynllunio ar gyfer gosod arwyddion parhaol yn y dyfodol. Cyn i ni osod yr arwyddion, byddem yn ddiolchgar petaech yn treulio ychydig funudau yn llenwi'r arolwg byr hwn am sut rydych yn defnyddio canol tref Abergele, y Parciau ac ardal Pensarn. - Cliciwch yma

Newyddion


Happy Easter to all the residents of Abergele
Please note that the Town Hall will be closed from 3pm on Thursday 29th March to 9am on Tuesday 3rd April. If you have any matters that require attention please contact your ward Councillor directly who’s details can be found under the Councillor section of this website. Apologies for any inconvenience this may cause.

Mwy

Crynodeb o Bresenoldeb

Cyngor Tref Abergele Town Council

 

Crynodeb o Bresenoldeb 2016 - 2017

Cynghorwyr Cyfanswm Presenoldeb Disgwyliedig - 38 Cyfartaledd
Mike Bird 27 71%
Mark Bond 20 53%
Alan Hunter 32 84%
Judith Hudson** 18 47%
David Hancock** 8 21%
Shirley Jones-Roberts 36 95%
John A MacLennan 30 79%
Chris MacRae 32 84%
Delyth A MacRae 35 92%
Gina Maddison 28 74%
Malcolm Medlicott  31 82%
Dave Meredith** 1 3%
Brian C Roberts 34 89%
Sam Rowlands 32 84%
Tim Rowlands 25 66%
Richard G Waters 34 89%
Andrew Wood 25 66%

**Gorffennodd fod yn gynghorydd ganol ffordd trwy ei dymor.

   

Cyfeirlyfr y Dref 17/18

Town Guide 17-18

Lleoliad


I weld Cyngor Tref Abergele mewn map mwy

Cysylltu â Ni

Cyfeiriad: twitter
Cyngor Tref Abergele,
Ffordd Llanddulas,
Abergele
Conwy LL22 7BT
Ffôn: 01745 833242
Facs: 01745 833780
Ebost: info@abergele-towncouncil.co.uk

Bookmark and Share