Cyngor y Dref


Croeso gan Y Maer
(Y Cyng. Shirley Jones-Roberts)

Fe hoffwn groesawu'r ymwelwyr i  gyd  i wefan  Cyngor Tref Abergele. Fe fydd honno, gobeithio, yn ffynhonnell werthfawr o wybodaeth am Gyngor Tref Abergele a'n cymuned yn gyffredinol..
Mwy

Newyddion


Future Generations Report 2020 Feedback Conference

Fel y gwyddoch efallai, mae cynhyrchu Adroddiad Cenedlaethau'r Dyfodol yn un o fy nyletswyddau o dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol.

Mwy

Crynodeb o Bresenoldeb

Cyngor Tref Abergele Town Council

 

Crynodeb o Bresenoldeb 2017 - 2018

Cynghorwyr Cyfanswm Presenoldeb Disgwyliedig - 36 Cyfartaledd
Dean Armstrong 33 92%
**Dr Mark Baker 18 55%
Mike Bird 28 78%
**Mark Bond 19 58%
**George Frost 28 100%
**Pauline Heap-Willliams 15 100%
Alan Hunter 34 94%
Delyth A MacRae 34 94%
**Charles McCoubrey 29 91%
**Malcolm Medlicott 30 91%
Shirley Jones-Roberts 35 97%
Mike Richards 33 92%
Brian C Roberts 29 81%
Sam Rowlands 30 83%
Richard G Waters 29 81%
Andrew Wood 25 69%

**Dechreuodd fod yn Gynghorydd ganol ffordd trwy ei dymor.

   

Cyfeirlyfr y Dref 19/20-21

Town Guide 19/20-21

Lleoliad


I weld Cyngor Tref Abergele mewn map mwy

Cysylltu â Ni

Cyfeiriad: twitter
Cyngor Tref Abergele,
Ffordd Llanddulas,
Abergele
Conwy LL22 7BT
Ffôn: 01745 833242
Facs: 01745 833780
Ebost: info@abergele-towncouncil.co.uk

Bookmark and Share