Cyngor y Dref


Croeso gan Y Maer
(Y Cyng. Shirley Jones-Roberts)

Fe hoffwn groesawu'r ymwelwyr i  gyd  i wefan  Cyngor Tref Abergele. Fe fydd honno, gobeithio, yn ffynhonnell werthfawr o wybodaeth am Gyngor Tref Abergele a'n cymuned yn gyffredinol..
Mwy

Abergele


Abergele Town Council are proud to announce that they have sponsored the Town Car Parks
(Saesneg yn unig ar gael)
Abergele Town Council are proud to announce that they have sponsored the Town Car Parks to enable them to be free for the Community and Visitors until 31st March, 2021.

Mwy

Newyddion


Ail rownd Cronfa Budd Cymunedol Brenig Wind Ltd ar agor
Dilynnwch y ddolen ar gyfer:
• Cyfarwyddyd Grant
• Ffurflen gais ar gyfer prosiectau llai na £10,000 ....

Mwy

Newyddion Archifol

Cyngor Tref Abergele Town Council

 

 

Merry Christmas and Happy New Year (Saesneg yn unig...)
The Mayor, Members and Staff of Abergele Town Council would like to wish the residents of Abergele a very Merry Christmas and Happy New Year.

Please note that the Town Hall will be closed from 3pm on Monday 24th December 2018 to 9 am on Monday 31st December 2018 and closed on Tuesday 1st January 2019.

Normal office hours of 9am to 3pm Monday to Friday will recommence from Wednesday 2nd January 2019.


12 Days of Christmas Video (Saesneg yn unig)


Celebration of the Nativity (Saesneg yn unig)

Celebration of the Nativity

The Town Council is holding a Celebration of the Nativity at St Michael's Church Abergele on Dec 7th at 7pm.
Enjoy an evening of music and carol singing as the story unfolds, narrated by pupils of the local schools and the St Michael Players.
All are welcome!

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Elusen am dynnu sylw at glefyd macwlaidd yn Ysbyty Abergele

Yn ddiweddarach yn ystod y mis, (mis Tachwedd) , bydd un o’r prif elusennau ym maes colli golwg, sef y Gymdeithas Facwlaidd, yn tynnu sylw manwl at y clefyd sydd fwyaf cyfrifol am achosi dallineb a hynny yn Ysbyty Abergele. Ddydd Mawrth 20 Tachwedd, bydd yr elusen yn codi stondin wybodaeth yn adran llygaid yr ysbyty yn Ffordd Llanfair, rhwng 9.30am a 4.30pm a bydd staff y Gymdeithas ar gael i gynnig cyngor a chymorth i bobl sy’n dioddef o glefyd macwlaidd. Wedyn, o ddydd Mawrth 15 Ionawr 2019 ymlaen, bydd yr elusen yn codi ei stondin yn yr ysbyty yr un amser ar y trydydd dydd Mawrth ymhob mis.

I gael rhagor o wybodaeth am y datganiad hwn i'r wasg, cysylltwch ag Andrew Gray, swyddog cynorthwyol y wasg a chysylltiadau cyhoeddus, y Gymdeithas Facwlaidd ar 01286 326621 neu andrew.gray@macularsociety.org


Abergele Sunday Remembrance Parade 2018 (Saesneg yn unig)


Tocynnau i gyd wedi mynd

Mae tocynnau i gyd wedi mynd ar gyfer Tê Parti Rhyfel Mawr


Arddangosfa Pabi

poster

Arddangosfa Pabi ym Mhensarn.


Ymarfer cwmpasu Gyn-filwyr

Mae tîm Llywodraeth y Lluoedd Arfog yn cynnal ymarfer cwmpasu er mwyn nodi bylchau mewn gwasanaethau i gyn-filwyr a'u teuluoedd yng Nghymru.

Hoffwn glywed gennych os ydych yn gyn-wasanaeth / yn gyn-filwr, yn aelod o'r teulu rywun sydd wedi gwasanaethu neu sefydliad sy'n gweithio gyda chyn-filwyr.

Cliciwch ar y ddolen isod er mwyn gael mynediad i'r arolwg:
http://www.smartsurvey.co.uk/s/JBE08/

Rydym yn gwerthfawrogi'n fawr eich amser.


Abergele Diweddaraf ar Waith Lliniaru Llifogydd

Yn dilyn llifogydd a brofwyd yn 2012 ar Eldon Drive a’r Links Estate, cyflwynodd CBSC gais am arian i Lywodraeth Cymru fel rhan o Rhaglen 3 cam, Gwaith Lliniaru Llifogydd fel a ganlyn:

Beth sy’n digwydd nesaf?

Dros y 12 mis nesaf, bydd llawer yn digwydd tu ol i’r llenni. Pan fydd y gwaith wedi ei orffen rydym yn bwriadu cynnal digwyddiad galw heibio cyhoeddus i gyflwyno’r datrysiad arfaethedig.

Os bydd gennych unrhyw ymholiad, cysylltwch â’r Adran Amgylchedd, Ffyrdd a Chyfleusterau ar 01492 575337, gan nodi Gwaith Lliniaru Llifogydd Eldon Drive a bydd aelod o’r tîm llifogydd ar gael i’ch cynghori.

Beth y gallaf ei wneud?

Byddwn yn gofyn i holl breswylwyr barhau i fod yn ymwybodol o’r peryg o lifogydd. Mae’r Fforwm Llifogydd Cenedlaethol yn elusen annibynnol wedi ei osod i gynorthwyo a cynghori cymunedau mewn perygl.

Rydym yn argymell yn gryf eich bod yn ymweld â’u gwefan www.nationalfloodforum.org.uk i gael mwy o wybodaeth am sut gallwch warchod eich eiddo.


Yr Amgylchedd, Ffyrdd a Chyfleusterau

poster

Mae’r Hydref/y gaeaf bellach yma, hoffwn eich atgoffa bod Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi mabwysiadu Polisi Bagiau Tywod ar 11 Gorffennaf 2017.  Mae’n rhoi arweiniad clir ar yr hyn fydd ac na fydd y Cyngor yn ei wneud o ran darparu bagiau tywod pan mae stormydd.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Cyfarfod Cymuned Place Plan - Ardal Abergele

poster

Cyfarfod Cymuned Place Plan - Ardal Abergele
29ain Hydref 6yp
Itaca, Hesketh House, Bridge Street

Dysgu mwy amdan y Place Plan Abergele, beth sydd wedi digwydd hyd yn hyn a beth sydd yn digwydd yn y dyfodol.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Virtual Dementia Bus Visits Abergele (Saesneg yn unig)


The Mayor presented with a Bible from Mr Trebor (Saesneg yn unig)

dyn yn sefyll

The Mayor being presented with a Bible from Mr Trebor Roberts from the Gideon Clwyd Branch.


Meeting Change Time (Saesneg yn unig)

Any members of the public wishing to attend the Town Council Planning meeting tonight please note that it is to be proposed at the meeting that the Planning items will be brought forward to an start of the meeting, in order for the members of the public not to have to sit through the whole of the Town Council’s meeting, if this will present a problem for you please call the Town Council on 01745 833242 before 3pm and I will ensure that the Chairman is aware.


Winning pupils from Ysgol Glan Morfa, Ysgol Sant Elfod and Ysgol Sant George (Saesneg yn unig)

The Mayor Cllr Mike Bird presented the winning pupils from Ysgol Glan Morfa, Ysgol Sant Elfod and Ysgol Sant George with their awards.

The winning Motif will be designed and added to the collection on the Tesco roundabout this Christmas.

News item
News item
News item
News item
News item
News item

Llanddulas and Kinmel Bay Coastal Defence Improvements (Saesneg yn unig...)

Just a quick reminder that we are holding our drop in sessions at Abergele Library, Dewi Sant Centre and Kinmel Bay library over the coming days.

Click here for more information


Chwarae Allan

poster

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Cliciwch yma i weld yr amserlen


Hysbysiad Cyhoeddus

Gwaharddiad Argyfwng Dros Dro ar Drafnidiaeth Trwodd

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Sioeau Teithiol Gwybodaeth am Ailgylchu

poster

Bydd Uned Gwybodaeth am Ailgylchu Conwy mewn gwahanol leoliadau ledled y sir dros yr ychydig fisoedd nesaf.
Gall pobl ddod draw i gael gwybodaeth a fydd yn eu helpu nhw i gynhyrchu llai o wastraff ac ailgylchu mwy, yn ogystal â chael atebion i’w cwestiynau am ailgylchu. Bydd hyn hefyd yn gyfle i gael cynwysyddion ailgylchu a bagiau gwastraff bwyd ychwanegol.
Rhwng 25 Mehefin a 6 Gorffennaf (rhagor o ddyddiadau i’w hychwanegu) byddwn yn y lleoliadau canlynol cliciwch yma


Abergele Food And Craft Festival 2018 (Saesneg yn unig...)

dyn yn sefyll

The First Abergele Food and Craft Festival

I weld y fideo - cliciwch yma


Hysbysiad Cyhoeddus

Hysbysiad pennu dyddiad ar gyfer ymarfer hawliau etholwyr cyfrifon ar gyfer y flwyddyn ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2018

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Adroddiad Blynyddol Cyngor Tref Abergele

annual report

Mai 2017 - Ebrill 2018 (Saesneg yn unig ar gael)

Am fwy o wybodaeth - cliciwch yma


Beth Sy' 'Mlaen 2018 Abergele

poster

Digwyddiadau 2018

Am fwy o wybodaeth - cliciwch yma


Cerdded Abergele a Pensarn

poster

Cerdded Abergele a Pensarn

Am fwy o wybodaeth - cliciwch yma


Happy Easter to all the residents of Abergele (Saesneg yn unig...)
Please note that the Town Hall will be closed from 3pm on Thursday 29th March to 9am on Tuesday 3rd April. If you have any matters that require attention please contact your ward Councillor directly who’s details can be found under the Councillor section of this website. Apologies for any inconvenience this may cause.


Egg-citing games and giveaways await you and your family! (Saesneg yn unig...)

poster

Egg hunts, refreshing beverages, yummy treats, fun booths and many more!

For more information - click here


Mared Williams

poster

Pwyllgor Apel Abergele - Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy 2019

Am fwy o wybodaeth - cliciwch yma


Come On In And Meet Fairtrade (Saesneg yn unig...)

poster

'Fairtrade' Tea, Coffee, Hot Chocolate, Banana Smoothies at Abergele Community Centre
(Next to Abergele Library)

Am fwy o wybodaeth - cliciwch yma


Angen gwirfoddolwyr i helpu gyda grŵp cymorth yn Abergele

poster

Mae un o'r prif elusennau ym maes colli'r golwg yn galw am wirfoddolwyr i helpu gyda grŵp cymorth yn Abergele i bobl sydd â chlefyd macwlaidd.

Am fwy o wybodaeth - cliciwch yma


Cadwch yn ddiogel yn eich cartref, dilynwch yr awgrymiadau defnyddiol hyn:

poster

I weld yr awgrymiadau - cliciwch yma


Cymorth Cyntaf gyda’r Groes Goch

poster

Addysg cymorth cyntaf effeithiol a hawdd ei ddysgu, mewn amgylchedd cartrefol ac anffurfiol. Ar eich cyfer chi, eich teulu, eich ffrindiau a’ch gofalwyr.

Am fwy o wybodaeth - cliciwch yma


Flooding Concerns (Saesneg yn unig...)

Any flooding concerns contact the following Cllr flood wardens

Pensarn Ward : Cllr Dean Armstrong 01745 270903
Cllr Alan Hunter 01745 827478
Gele Ward Cllr Delyth MacRae 01745 825066
Cllr Andrew Wood 01745 822922
Cllr Richard Waters 01745 832006
Pentre Mawr Ward: Cllr. Charlie McCoubrey 07545597823
Cllr. Sam Rowlands 07825588621

The winning Christmas Windows (Saesneg yn unig)

people people people

1st Hairaholic

2nd Girls World

3rd The Beauty Rooms


Town Hall Christmas Opening Hours (Saesneg yn unig)

Abergele Town Hall will close for Christmas at 4pm Wednesday 23rd December, and will re-open at 9am Monday 4th December.
The Mayor, Councillors and Staff wish everyone a very Happy Christmas and a peaceful New Year.


Christmas Window competition (Saesneg yn unig)

people people

At the last meeting of the Town Council the Mayor was pleased to announce the winners of the Christmas Window competition. In Ist place was Hairaholic who won £150 and the commemorative shield. 2nd place went to Girls World on Water Street who won £75.00 and 3rd place went to the Beauty Rooms who won £50. Pictured with the Mayor are Hairaholic receiving their shield, and Girls World


Donation to St Kentigern’s Hospice (Saesneg yn unig)

people

The Mayor Cllr Sam Rowlands presents Lindsey Thomas, Fundraising Manager for St Kentigern’s Hospice, with a cheque to the value of £1226.52. The donation was raised through sales of tickets for Abergele Town Council’s Christmas Concert on December 4th

 

 Mayor visits six residential homes (Saesneg yn unig)

people

The Mayor visited six residential homes on Friday 18th December. The highlight of the day was meeting Tim (pictured)who is 106 years old.

 

 Pentre Mawr Christmas Party (Saesneg yn unig)

people

Pentre Mawr residents had their Christmas party on Tuesday 15th December. They were entertained by pupils of Ysgol Glan Gele and Magician Gatling Magic

 

 

 Christmas Window Competition 2015 (Saesneg yn unig)

people

The Businesses in the Town have once again been busy creating wonderful Christmas Windows for the public to view. The competition is now closed and the votes are being collated. Many thanks to all who voted online and with the voting slip from the Journal, these votes calculate one third of the overall votes together with one third for the Art and Design students from Ysgol Emrys ap Iwan who kindly gave up their time to judge and the Mayor of Abergele Cllr Sam Rowlands has the final third.

The winners will be announced at the meeting of the Council this Thursday 17th December, when the first, second and third prize winners are invited to be presented with their certificate and award.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


Free Parking (Saesneg yn unig)

poster

 

 

 

Free Parking in Abergele this Christmas

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

 

 
Christmas Concert (Saesneg yn unig)

laying a wreath

The 2015 Christmas Concert was a great success last Friday night and a sell-out, with over 200 tickets sold. Many thanks to all who braved the whether to attend and help to raise funds for St Kentigerns hospice. Pictured are Beulah Brass, Geoff Skellon – Local Poet, Betws yn Rhos Male Voice Choir, Alawtastic – harpists and special guest Sioned Terry.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


Newyddlen Rhagfyr

newyddlen

 

The Christmas edition of the Newsletter has now been published.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

 

 

 

 
Do you have a hearing loss?

Fairtrade Town

Do you have a hearing loss?

Cliciwch yma am fwy o newyddion

 

 

 

 

 
Christmas Concert

Fairtrade Town

The Christmas Concert this year will take place on Friday 4th December at 7pm in St Paul’s Church Abergele. Tickets cost £6 and are on sale now at the Town Hall (refreshments are included)

 

 

 

 

 
Remembrance Sunday (Saesneg yn unig)

laying a wreath

Members of the Royal British Legion, the Mayor and Councillors, local schools, scouts, brownies, NW Police, NW Fire and Rescue service and other clubs and societies all joined together on Sunday 8th November at St Michael’s Church to remember the fallen. Special thanks to the Rev. Kate Johnson, Royal British Legion, Beulah Brass and the local schools and clubs for all participating.

Photography by George Frost of the Abergele Camera Club

Click here for more photos


Plaque for North Wales Fire Servicemen (Saesneg yn unig)

fire servicemen

The Mayor Cllr Sam Rowlands was proud to present North Wales Fire Servicemen Mr Steve Jones, Mr David Jones and Mr Paul Medley with a plaque for their long service to the Community of Abergele.
Council Mergers (Saesneg yn unig)

In June 2015, the Minister for Public Services announced Welsh Government’s preference that the 22 County Councils should be merged to form just 8 or 9 councils. This will be a massive change for public services in Wales. There are two options for North Wales either 3 councils or 2 councils. For Conwy residents this means:

Option 1:
Conwy County Borough Council merges with Denbighshire County Council.

Option 2:
Conwy County Borough Council merges with Gwynedd County Council and Anglesey Council.

The Welsh Government has stated it has not made a final decision, and they will consult on a draft ‘Mergers and Reform’ Bill. This will include further formal consultation on proposals for Local Authority mergers, which we hope as many Conwy residents as possible take part and make their voices heard.

Consultation - click here


Vacancies

Abergele Town Council currently have vacancies for a Cleaner/Caretaker and a Finance Support Officer, please see the Staff Vacancy section for more information


‘Fairtrade Town’ status certified for another two years

Fairtrade Town

Abergele has had its ‘Fairtrade Town’ status certified for another two years.

Pictured with the Mayor, Cllr Sam Rowlands (centre) are, from left to right, Mr David Woodward, Rod Brocklehurst (Chairman, Fairtrade Committee)
Mrs Cath Woodward and Cllr Malcolm MedlicottPost Office

The Mayor Cllr Sam Rowlands and members of the Abergele Town Council wish to thank the community of Abergele for their support during the consultation process on the moving of the Post office. An unprecedented amount of responses were received by the Post Office and over 600 hundred names were collected in the petition by local resident Victor Hunt. It was very clear from the depth of feeling for this matter that the Community of Abergele is still a very strong and positive place to live and the council is proud to have played a part in the process to ensure that democracy triumph at the end of the day.


Annual Return for the year ended 31 March 2015

Notice of Conclusion of Audit and the Right to Inspect the Annual Return
Annual Return for the year ended 31 March 2015

Click here for more information


GRANT Applications 2016/17

Grants applications are currently being accepted from local, voluntary or not-for profit groups and organisations in Abergele, Pensarn, Belgrano & St George. The closing date (31st October) is approaching fast.

If you would like to apply for a grant, please download the grant application form from the website and submit to Abergele Town Council as soon as possible.

Click here for more information


Abergele & Pensarn Prom Day

Mayor, Mayoress + 2 children Mayor, Mayoress + 3 children

 

The Mayor, Cllr Sam Rowlands, opens the first Abergele & Pensarn Prom Day with the graceful assistance of the Abergele Carnival Queen.

The day was a huge success with lots of entertainment and sideshows.


Competition Winners

Mayor, Mayoress + 2 children Mayor, Mayoress + 3 children

 

The Mayor & Mayoress of Abergele Cllr Sam and Natasha Rowlands presented the winners of the Christmas Design a Motif and Design a Christmas card competitions for 2015 with their certificates.

 


Competition Winners

Mayor, Deputy Mayor + 3 children Mayor, Deputy Mayor + 3 children

 

The Mayor Cllr Sam Rowlands and Deputy Mayor Cllr John MacLennan presented the Ysgol Glan Morfa winning pupils from the Design a card and Design a Christmas Motif Competition with their certificates.Competition Winners

Mayor + 3 children Mayor + 3 children

The Mayor of Abergele, Cllr Sam Rowlands presented the pupils of Ysgol St George with their certificates for the Design a Christmas Motif and Design a Christmas Card competition. The overall winners of the Competition which will have their designs created into the motif and Christmas card were both this year from Ysgol St George.

 

 

 


Abergele Carnival

Mayor and Mayoress of Abergele Cllr Sam and Natasha Rowlands at the Abergele Carnival with the Fairtrade representative Kathy Woodward.


Special Ordinary Meeting

Abergele Town Council are holding a Special Ordinary Meeting on Monday and the public, as always, are welcome to attend. The meeting is not a Public Meeting, therefore normal Standing order procedures will apply, which is that members of the public will only be able to speak with the permission of the Chairman. If you do have a question that you would like the Council to ask the Post Office please email the Town Clerk on info@abergele-towncouncil.co.uk by 9am on Monday 20th July and the Council will raise on your behalf at the Meeting.


Mae ymgynghoriad ar Gynllun Creu Lleoedd Abergele wedi dechrau!

Mewngofnodwch yn y gwefan Cynllun Creu Lleoedd a chyflwyno eich syniadau drwy ddilyn y cyfarwyddiadau ar y sgrin a’r map rhyngweithiol.

Mae gennych tan Dydd Gwener Awst 28 i roi eich awgrymiadau i ni.

Mae croeso i chi bostio eich awgrymiadau at ein cyfrif Twitter neu ar ein tudalen Facebook.


Mayoral Surgery

Join the Mayor at the Departure Lounge on Saturday between 11am and noon if you have any questions, or any issues that you would like to bring to his attention. More Information


Cynllun Beicio Haf Conwy


July Newsletter
The new look July newsletter is available under the quarterly newsletter section to view online - or click here


Next Mayoral Surgery

MAYORAL SURGERY - 4th July 11:00 - 12:00
DEPARTURE LOUNGE - Market St Abergele


Abergele Town Council welcome Cllr Shirley Jones-Roberts and Cllr Chris MacRae to the Gele Ward and Cllr David Hancock and Cllr Alan Hunter to the Pensarn ward.

Cllrs Hancock, and Hunter join the recently appointed Cllr Judy Hudson to the Pensarn ward and Cllrs C MacRae and S Jones-Roberts join the recently appointed Cllr Maddison and existing Cllrs D. MacRae, T. Rowlands and Wood to the Gele Ward. The Pentre Mawr Ward remains unchanged. If you wish to contact your local Councillor please see the Councillor section of the Website for details.

Notice - Gele Ward uncontested election

Notice - Pensarn Ward uncontested election


The Mayor, Cllr Sam Rowlands, will be holding a Mayor’s Surgery at Abergele Rugby Club on Saturday 6th June between 11am and 12noon.

You are warmly invited to call in for a coffee and a chat when the Mayor will be happy to answer any questions you may have or listen to any issues you have identified in the Abergele Wards that need addressing.

With the forthcoming consultation on the Abergele Placeplan promising to be a major feature of Abergele life this summer, the Mayor’s Surgery presents an extra avenue to express your views.

More information - click here


SAVE THE DATE: Wednesday 3rd June 2015

Councillor Judy Husdon , (recently co-opted Member for Pensarn Ward) will be holding a Councillor’s Surgery at Canolfan Dewi Sant on Wednesday 3rd June, 1pm - 3pm.

Cllr Hudson is interested to hear about the issues that bother people most and the positives about living in the Pensarn area. All are welcome to call in and have a chat.


A Councillor vacancy has occurred in the Gele Ward of Abergele.

Expressions of interest are being sought from members of the public. For further information and the closing date please see the notice or contact the Town Clerk on 01745 833242.


poster

Celebrating VE Day

As one of their last Public Engagements as Mayor and Mayoress, Cllr Brian Roberts and Mrs Shirley Roberts helped to celebrate VE Day at Southern House Nursing Home with Mrs Joyce Lathbury who is 108 years old.
Mrs Lathbury was reminiscing about life not only in the last war but also in the Great War!


poster

Public Notice

Notice of Appointment Date for the Exercise of Elector's Rights

click the image for more information


poster

Abergele residents are invited to attend a drop in session at Abergele Library on May 14th between 9am and 5pm to view the proposed new development for the area

click the image for more information


A casual vacancy has arisen in the Pensarn and Gele wards of Abergele Town Council.

Please see the following election notices for more information:

Pensarn Ward - click here
Gele Ward - click here


The Mayor, Members and Staff of Abergele Town Council were saddened by the loss of two of its long standing members Cllr John Pitt and Cllr Ken Sudlow.

Cllr John Pitt has sat on Abergele Town Council since 1991 and was a member of several of the Committees of the Council.  In recent years Cllr Pitt had an interest in the Environment and Climate change matters and had contributed to a Welsh Government programme that the Town Council had been selected to participate in and was the only Town Council in North Wales to be selected in 2013.
Cllr Pitt was a very private person outside of the Town Council

Cllr Ken Sudlow has been a member of Abergele Town Council since 2006 and had a keen interest in the financial side of the Council as he had a background in Banking.  Cllr Sudlow was Chairman of the Policy and Finance and General Purpose and Planning Committees many times.  Cllr Sudlow was actively involved in the Grants and Estimates Committees of the Council and had an understanding of the running and procedures of the Town Council and its regulations.
Cllr Sudlow was very committed to his family outside of the Town Council
Both members will be very sadly missed by the Council.


poster

Canu Mawl

24/04/15

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Path at Ty Crwn
Abergele Town Council are requesting members of the public to submit the form with regard to the Path at Ty Crwn. If you have not completed the form, have walked to path for more than twenty years and wish to see the path as a public right of way please complete the form and return to the Council to support the application to support their application. Click here for the form


poster

Gweithia Arni

12 Mawrth 2015
12 - 3 o'r gloch
Canolfan Dewi Sant, South Parade, Pensarn

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


RHYBYDD CYHOEDDUS - Sedd Gwag - Swydd Cynghorydd - cliciwch yma am fwy o wybodaeth


A Councillor vacancy has occurred in the Pensarn ward of Abergele.
Expressions of interest are being sought from members of the public
For further information and the closing date please see the notice or contact the Town Clerk on 01745 833242


dog fouling poster

Cadwch yn Lle’n Lân - Dim Llanast!

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Diolch

The Mayor and Mayoress Cllr Brian and Mrs Shirley Roberts attended the Official opening of the Abergele Baby Club. A lovely morning was had by all and was attended by many parents and grandparents together with the children.


Cyfarfod

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


 

 

Christmas PARTY

Parti Nadolig

The Mayor and Mayoress Cllr Brian and Shirley Roberts joined residents of Abbeyfield sheltered housing on Lon Garnedd for their annual Christmas party on Friday 12th December. Pictured with the Mayor and Mayoress is Luiza Gratton who also attended the party.


The Town Hall will close on Wednesday 24th December at 12:30pm and reopen on Friday 2nd January 2015

If you have a matter that you wish to discuss over this period please contact your Ward Councillor directly, their details are under the Councillor section of the website.

If your query is regarding Street lighting, refuse, roads, parking, play areas, public services please contact Conwy County Council directly on 01492 575337 or email erf@conwy.gov.uk

If your query is regarding the Public Cemetery please contact the Clerk to the Cemetery on 07923561100 or email abergelecemetery@gmail.com

Merry Christmas and a Happy New Year to all.


Abergele Christmas window competition received an unprecedented amount of votes this year. Many thanks to all who took the time to send in a vote for your favourite shop.

Please see below for the top three winners for 2014

If you have not had a chance to see all of the windows in Abergele it is not too late to take a look and see what’s on offer for that last minute Christmas gift.

Merry Christmas

1

1st place to Hairaholic for their Angel display

2

2nd place to The Beauty Rooms for their Christmas house scene

3

3rd place to Flamingo Babywear for their Polar bear scene


 

Voting has now closed for the Christmas window competition and the judging and online votes have all be completed.

The overall winners will be announced at the Meeting of the council on Thursday 18th December and presented with their prizes by the Mayor Cllr Brian Roberts

The Business winners names will be added to the website shortly after the announcement.

Many thanks to all who took part and Merry Christmas


Christmas spirit

Christmas spirit

Entering into the Christmas spirit yesterday with the The Mayor and Mayoress, were the staff and residents of Tannery Court


Carol Singing at Ysgol Glan Gele

Carol Singing at Ysgol Glan Gele

The Mayor and Mayoress Cllr Brian and Shirley Roberts joined the pupils from Ysgol Glan Gele to sing carols to the residents of Pentre Mawr House on Tuesday 9th December 2014


Remembrance Tree

Remembrance Tree by night – just after the service of dedication


Dedication of the Rememberance Tree (Saesneg yn unig...)

The ceremony was held at the Town Hall on the 9th December to commemorate the first Christmas of WW1 in 1914, with the Dedication of a Christmas Tree.  Members of the Public are invited to view the tree as each poppy has the name, rank and address of the fallen from Abergele. 

Many thanks to all who participated to make the evening special including the Rev. Kate Johnson; Mr Geoff Skellon, local poet; Members of the RNLI, Abergele Scouts

Many thanks to Mr Dickon Featherstonehaugh for donating the Christmas tree and Abergele Co-op for the mince pies


Dedication of the Rememberance Tree

Click here for more information


Abergele Christmas Window Competition 2014

Click here for more information

Click here to vote


Opening of the new Co-op store on Market Street (Saesneg yn unig)

The Mayor and Mayoress set off from the Town Hall, for the opening of the new Co-op store on Market Street with pupils from Ysgol Glan Morfa


105th birthday of resident Mr Thomas Henry (Saesneg yn unig)

The Mayor and his wife helped to celebrate the 105th birthday of resident Mr Thomas Henry at Pentre Mawr Sheltered Housing, Abergele on November 5th.


Town Council Grants (Saesneg yn unig)
Grant Applications for 2015/16 are now closed.
Grant Application forms for 2016/17 will be available to download next year


Coffee Morning (Saesneg yn unig)

The Mayor and Mayoress Cllr. Brian and Mrs Shirley Roberts attend a Coffee Morning arranged by the Abergele League of friends on the 25th October. The event was very well attended.


The Abergele Camera Club is holding an open day at St Pauls on the 15th November 2014 between 10am and 4pm. (Saesneg yn unig)

We invite you to come and look at what it is that we do as a camera club.

There will be several activity tables showing Table Top, Close Up & Studio Photography, Demonstration of Post Production - How To Process Pictures, Queries Answered at the Camera Advice Clinic

For More Information - click here


The new recycling troli bocs will be rolled out in the Abergele area from week commencing 10th November 2014. Information on how the boxes are to be used will be included with the box and also when the old boxes will be collected


Abergele Town Council are collecting information regarding parking issues in residential area of Abergele.

Please click on the link to access a short survey to provide the Council with an overview of the problems that you have with parking in your street/road.

https://www.surveymonkey.com/s/WDMQ6HP

Many thanks for your assistance, any details you provide will be kept confidential


Eisiau help gydag eich biliau ynni?

Mwy o wybodaeth - cliciwch yma


Closing Date for Annual Grant Applications

The closing date for the 2015/16 Annual Grant applications is rapidly approaching, if you wish to apply for a grant for the next financial year please ensure that your application is received by Friday 31st October 2014, at the latest together with the relevant paperwork. Applications after this date and incomplete applications will only be considered with the approval of the full Council.


The WW1 Book of Remembrance has now started its journey around the Town and has moved from St Michael’s church to Abergele Library for two months, please feel free to add a message to the Book when you visit the Library.


Please complete the attached questionnaire with regard to your personal experiences of the Health Service

Abergele Town Council have been contacted by the North Wales Association of Larger Town Councils to make a request the public to complete the attached questionnaire with regard to their personal experiences of the Health Service. Once completed you can email the questionnaire to info@abergele-towncouncil.co.uk and the Council will forward on your behalf or you can drop off at the Town Hall. Many thanks for your assistance.

Questionnaire - click here


Official unveiling of the new Abergele Town Signs

Official unveiling of the new Abergele Town Signs

Abergele Town Council is proud to be part of the official unveiling of the new Abergele Town Signs, which was officially unveiled by the Rt Hon David Jones MP, to mark the first Fairtrade Town in Wales to have these prestigious signs.

Pictured is the Mayor of Abergele Cllr Brian Roberts with pupils from Ysgol Glan Gele, which is a Fairtrade School, Mr Rod Brocklehurst, Chairman of the Abergele Fairtrade and the Rt Hon David Jones MP


Ysgol Glan Morfa hold their Annual School Council meeting

Ysgol Glan Morfa hold their Annual School Council meeting

Ysgol Glan Morfa visited the Council Chamber to hold their Annual School Council meeting on Friday 19th September 2014

Pupils are pictured with the Mayor Cllr Brian Roberts


Ty Crwn path

Abergele Town Council are in the process of seeking to have the path at Ty Crwn, Abergele added to the definitive map as a public right of way. Many of you have already completed a statement and returned to the Town Council in the past and we thank you for that. If you have not completed a form please click here and either return to the Town Hall or email to info@abergele-towncouncil.co.uk in order to have as much support as possible for this path to be retained as a public right of way.


Presentation at the last Ordinary Meeting of the Council

mayor

The Mayor Cllr Brian Roberts was presented with a Bible by Mr Trefor Roberts of the Gideon’s Society, at the last Ordinary Meeting of the Council.


Woodland Fête

Woodland Fête

Sunday 17th August, 12-4pm
Coed y Gopa, Tan y Gopa Road, Abergele, LL22 8DS

Join the Woodland Trust for an afternoon of free fun activities for all the family. Explore the fantastic wildlife and history of Coed y Gopa.

For more details - click here


WWI Commemoration VIGIL SERVICE

World War 1

The WW1 Commemorative Service was held at St Michael’s Church Abergele on 4th August 2014, which was well attended by members of the Community. Please see attached photographs for an overview of the event. Please view the website, twitter and notices for further events to be held in the near future.

Click here to see the photo album


Coffau’r Rhyfel Byd Cyntaf GWASANAETH GWYLNOS

poster

Abergele Town Council in conjunction with the Abergele British Legion and St. Michael’s Church are holding a service of mark the commencement of the WWI commemorations on Monday 4th August 2014 at 7pm in St. Michael’s Church to reflect and remember.

All are welcome to attend this occasion which will include a local poet, Gele Singers and Beulah Brass to name but a few. There will be refreshments in the Old peoples Club following the service.

For further information please contact the Town Hall on 01745 833242

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


The Market Has Ended
Members of the Town Council wish to inform you that the Market in the Library Car Park has officially ended. Many thanks to all those who supported the Marking during its short life. The Town Council are looking at new schemes to assist the Town, please keep an eye on the website for further updates.


Civic Service in St Michael’s Church

3 men

The Mayor of Abergele Cllr Brian C Roberts held his Civic Service in St Micheal’s Church, Abergele on Sunday 6th July, 2014. The service was well attended and many dignitaries were present to celebrate the event.

For more photos - click here


Cynllun Chwarae Haf yn rhad ac am ddim i bawb

cynllun chwarae abergele

Yn newydd ar gyfer haf 2014 mae gennym ni wythnosau thema gyda
gweithgareddau chwarae rhydd, chwaraeon, gemau a gweithgareddau celf a chrefft.


Dewch i ymuno yn yr hwyl ond byddwch yn barod i wlychu a baeddu!

Mae’r cynllun yma ar gyfer plant 5-14 oed ac mae croeso i rieni aros neu ddod yn ôl ar ddiwedd y sesiwn i nôl eu plant - cliciwch yma


Design a Light

Annually, the Town Council invite local schoolchildren to Design a Christmas Light. A rope motif is made of the winning design which is displayed on the Tesco roundabout at Christmas. The winners of the 2014 Competition were presented with certificates by the Mayor Cllr Brian C Roberts and Mayoress Shirley Roberts.

design a light

Winners of the St George Design a Light Competition for 2014

design a light


Pictured are the 2014 winners of a Special Award from Ysgol St Elfod for the Mayor’s Christmas Card.

For more photos - click here

ysgol glan morfa pupils

Cllr Delyth MacRae presented the winners of Ysgol Glan Morfa with their certificates for the Design a light competition.

ysgol glan morfa pupils

The overall winner of the competition for 2014 was from Ysgol Glan Morfa and was presented with a framed photograph of the winning design, which will be on display at the Tesco roundabout in December.


Archwiliad
Notice of Appointment of Date for the Exercise of Electors' Rights
Annual Return for the Year Ended 31 March 2014
Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Woodland Fête

 • Woodland Fête

  Sunday 17th August, 12-4pm
  Coed y Gopa, Tan y Gopa Road, Abergele, LL22 8DS

  Join the Woodland Trust for an afternoon of free fun activities for all the family. Explore the fantastic wildlife and history of Coed y Gopa.

  Mwy o wybodaeth - cliciwch ymaGwirfoddoli - Flexible Volunteering Opportunities at 1st Aberglele Scout Group

Thursdays from 6.30pm to 7.30pm

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Cyfarfod Cyffredin

Please note that the next Ordinary Meeting of the Council will now take place on the 9th January not the 2nd as previously scheduled.


Ffenestri Nadoligaidd

 • First prize

  First prize goes to Girls World for the best dressed window of 2013

  The second prize

  The second prize went to Hairaholics

  3rd prize

  3rd prize for the best dressed window went to The Beauty Rooms

Click here to see the window photos


Cyngerdd yn Eglwys St Paul

 • Concert at St Paul’s Church

  A successful Concert was held last Friday night at St Paul’s Church, the Town Council would like to thank all the schools, Beulah Brass and the Rev Glyn Thomas for all their assistance in making the event such a special occasion.

  Click here to see the photos

  Photographs were taken by George Frost of the Camera Club


Parcio am ddim

Abergele Town Council are pleased to announce that they are able to offer free parking in the Water Street Car Park on a Saturday and Sunday throughout December until the end of February 2014, please come and take a look at the Christmas displays and vote for your favourite window at info@abergele-towncouncil.co.uk by 16th December. The winner will be announced at a meeting of the Town Council on the evening of the 20th December 2013.


 • Dewch i Abergele
  christmas carol poster

2013 Dyddiadau SANTA Abergele & Pensarn

santa float poster


Marchnad Abergele - Lluniau - cliciwch yma


Dylunio Golau - Design a Light

Annually, the Town Council invite local schoolchildren to design a Christmas light. A rope motif is made of the winning design which is displayed on the Tesco roundabout at Christmas.

The winners of the 2013 Competition were presented with certificates by the Mayor Cllr Andrew Wood and Mayoress Aillie Hardman

Pictured below are the 2013 winners

imageOverall winner

The overall winner of the 2013 Competition was presented with a certificate, voucher and a framed copy of his design by the Mayor Cllr Andrew Wood and Mayoress Aillie Hardman.


 • Ysgol St Elfod Winners

  Ysgol St George Winners

  Ysgol Glan Morfa Winners

  image

  image

  image


  Torch Olympaidd - Olympic Torch Welcomed by Abergele
  The Mayor Cllr Tim Rowlands was presented with a copy of the book ‘Olympic Torch Welcomed by Abergele’ from Mr George Frost Chairman of Abergele Camera Club. To view and/or purchase a copy of this book please click here

  To view a film created by the Camera Club to capture the day please click here

 

 

   

Cyfeirlyfr y Dref 19/20-21

Town Guide 19/20-21

Lleoliad


I weld Cyngor Tref Abergele mewn map mwy

Cysylltu â Ni

Cyfeiriad: twitter
Cyngor Tref Abergele,
Ffordd Llanddulas,
Abergele
Conwy LL22 7BT
Ffôn: 01745 833242
Facs: 01745 833780
Ebost: info@abergele-towncouncil.co.uk

Bookmark and Share