Cyngor y Dref


Croeso  gan  Y  Maer
(Y Cyng. Delyth MacRae)

Fe hoffwn groesawu'r ymwelwyr i  gyd  i wefan  Cyngor Tref Abergele. Fe fydd honno, gobeithio, yn ffynhonnell werthfawr o wybodaeth am Gyngor Tref Abergele a'n cymuned yn gyffredinol..
Mwy

Abergele


Fe ddarperir y wybodaeth ganlynol am Abergele:
Datganiad tystiolaeth
Cerdded yn Abergele
Hanes

Mwy

Newyddion


OPEN DOORS EVENT 2017 (Saesneg yn unig...)

Click here to view information about the Open Day

Click here to view information about the Town Hall Open Day

Mwy

Derbyniadau Blynyddol

Cyngor Tref Abergele Town Council

Disgwylir i gynghorau lleol yng Nghymru  (cynghorau tref a chymuned) lenwi mantolen flynyddol  yn crynhoi  eu gweithgareddau ar ddiwedd pob blwyddyn ariannol. Mae aelodau'n gyfrifol am sicrhau bod gweinyddu ariannol yn ddigonol ac yn effeithiol , a bod gan y cyngor afael  gadarn ar reolaeth fewnol.

Gellir gweld copiau o'r Cyfrifion Archwyliedig Blynyddol  trwy ddefnyddio'r cysylltiadau canlynol:

Cyfrifon Blynyddol 2016-17
Cyfrifon Blynyddol 2015-16
Cyfrifon Blynyddol 2014-15
Cyfrifon Blynyddol 2013-14
Cyfrifon Blynyddol 2012-13
Cyfrifon Blynyddol 2011-12
Cyfrifon Blynyddol 2010-11

   

Cyfeirlyfr y Dref 15/16

Lleoliad


I weld Cyngor Tref Abergele mewn map mwy

Cysylltu â Ni

Cyfeiriad: twitter
Cyngor Tref Abergele,
Ffordd Llanddulas,
Abergele
Conwy LL22 7BT
Ffôn: 01745 833242
Facs: 01745 833780
Ebost: info@abergele-towncouncil.co.uk

Bookmark and Share